Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© andrzej-thiel-dreamstime.com Elektronikproduktion | 15 oktober 2013

Incap stärker fokus på kärnverksamhet

Incap genomgår just nu stora förändringar. Ett potentiellt samgående med Inission ligger på bordet, och nu städar man i företaget.

Incaps styrelse, där Fredrik Berghel från Inission numera ingår, har beslutat om ett “turn around”-program. Fokus ligger nu på att få in siffrorna på plussidan och fokusera på kärnverksamheten, det vill säga produktion och leverans till kund. I ett första steg är målet att nå besparingar årligen på 2,9 miljoner euro i overhead-kostnader och 1,8 miljoner i fabrikskostnader. De respektive besparingarna genererar engångskostnader på runt 1,6 miljoner euro. Incap har redan påbörjat genomförandet och resultaten kommer att ses under slutet av 2013 och in i 2014. I januari sker en utvärdering och har man inte nått de nivåer som man då vill nå kommer steg två att genomföras. Samtidigt fortsätter man att fokusera på energieffektivitet och att bygga upp kapacitet för design in-house i partnerskap med R&D-företag. Tanken är att varje fabrik ska kunna bedriva sin verksamhet självständigt och med minimal överbyggnad koncernmässigt. Samarbetsförhandlingar förs löpande gällande funktioner knutna till det sistnämnda. Produktionskapaciteten anpassas också mot efterfrågan, något som i synnerhet påverkar fabriken i estländska Kuressaare. En översyn över kontorsytorna sker också, bland annat kommer man flytta till mindre lokaler i Bangalore. Fredrik Berghel, President och CEO Incap Group kommenterar: "De senaste månaderna har varit utmanande både för Incap men även för kunder och andra intressenter. Situationen är något bättre idag efter överenskommelsen om finansiering, och vi kommer att fortsätta våra ansträngningar för att återfå förtroendet på marknaden och för att säkerställa lönsamheten. Många åtgärder har redan vidtagits för att minska de omedelbara kostnaderna och återställa lönsamheten. Vår speciella inriktning är kundrelationerna och leveranser enligt löftet, som är hörnstenar för att säkerställa verksamheten både på kort och lång sikt. "
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2