Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© juan-jose-tugores-gaspar-dreamstime.com Elektronikproduktion | 15 oktober 2013

Gateline: Tuffare klimat men uppgång på väg

Gateline AB, som arbetar med bland annat konstruktionssystem och PLM-system för elektronikindustrin, tror att uppgången är på väg.

Med en nära 30-årig historia är Gateline ”gamla i gemet”. Idag finns företaget representerade på en rad marknaden med tyngdpunkt i närområdet, det vill säga Sverige, Finland, Norge och Estland. Huvudkontoret ligger utanför Stockholm. Verksamheten, förklarar vd Jan Lindholm, baseras kring tre ben. Det första är att sälja programvara för elektronikkonstruktion, CAD-system. I och med trenden med outsourcing har det andra benet växt stadigt, nämligen PLM, eller Product Life Cycle Management-system. Eftersom dessa syftar till att samla information är detta allt viktigare i en tid när en extern produktionspartner ofta blandas in i leken – och givetvis är beroende av information om produkten. Det tredje benet är att man utbildar folk på programvarorna och systemen. Hur ser då trenden ut mellan de olika delarna? – Vi ser att PLM-system med bibliotekshantering är heta just nu. Det finns få komponentingenjörer idag och kunden vill outsourca den tjänsten. Tillverkare hjälper ju ofta kunder att sourca komponenter och att kunna samla informationen är då viktigt, säger Jan Lindholm. Han förklarar att PLM lätt för tankarna till mekanik snarare än elektronik, men att begreppet är lika viktigt inom den elektroniska världen. Information som kan samlas är bland annat stycklistor som kan kopplas till olika revisioner av produkten i fråga. Det här är extra viktigt då komponenter idag inte finns lika länge på marknaden som förr i världen, menar han. En annan trend som man har sett från Gatelines sida är att man kunnat bredda sig också mot vad som traditionellt varit mekaniska företag. Dessa har fått in elektronik i sina produkter vilket innebär att de försöker bygga upp kompetens inom att hantera denna elektronik. Skilda förutsättningar men stadigt framåt Företagets kunder återfinns som sagt i ett antal länder med var för sig skilda förutsättningar. I Sverige har marknaden varit mer stillastående medan Norge, drivna av en stark offshore-industri, tuffar på. Finland är ett osäkert kort på grund av de stora omställningarna i och med Nokias varande eller icke varande. Samtidigt menar man från Gatelines sida att Nokias nedskärningar skapat många nya startups som i sin tur möjliggör affärer. Hur ser då prognosen inför det fortsatta året ut? – Botten är nådd tror jag, det kommer att gå sakta men säkert uppåt. Sedan är det här givetvis beroende av omvärlden. Allt kan hända, exempelvis en ny tsunami. Men det känns som att det är på väg. Jag tror inte att det sjunker mer än hittills. Vissa branscher går väldigt bra, kan vi se. Vi befinner oss inte på en marknad som växer med raketfart, men det går jämnt uppåt.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2