Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© samuel_micut-dreamstime.com Elektronikproduktion |

Elektronikkonsult fyller 25 år som AB

Den 17:e oktober 1988 är det exakt 25 år sedan Elektronikkonsult registrerades som aktiebolag.

Redan för 35 år sedan bestämde sig Ove Schöld och Bertil Ernberg för att starta Elektronikkonsult. Då drevs bolaget som ett handelsbolag innan man 1988 alltså blev aktiebolag. Vd Vidar Wernöe berättar i ett pressmeddelande: ”Redan från början kom Elektronikkonsult med i uppbyggnaden av den svenska mobilindustrin genom ett samarbete med Radiosystem. Bertil Ernberg var arbetskollega på Magnetic med bland annat Torbjörn Johnson och Tommy Moberg när dessa i juni 1978 grundade Radiosystem. Vårt ansvarsområde blev all kraftutveckling och konstruktion av mönsterkort till företagets första NMT- basstationer. Sedan dess har Elektronikkonsult varit med i utvecklingen av många generationer mobiltelefonisystem.” Fokuset har också varit detsamma efter 1978, nämligen konstruktion av elektronikprodukter med fokus på strömförsörjning, kraftelektronik och mönsterkortsdesign. Från att historiskt ha haft stort tyngdpunkt på telekom återfinns idag de största kunderna stora globala industriföretag. Kraftlösningarna finns i allt ifrån fartyg, fordon, tåg, inom oljeindustrin, i försvarselektronik och medicintekniska produkter. ”De flesta uppdrag är nyutveckling men 2009 startades KraftDoktorn med syfte att på ett enkelt sätt hjälpa konstruktörer och företag som hade problem med sina elektronikkonstruktioner. En viktig anledning till att KraftDoktorn startades var att vi under flera år regelbundet kom i kontakt med företag som hade stora bekymmer med sina konstruktioner. Många av problemen kunde vi lösa med mycket begränsade insatser. Att hjälpen har varit uppskattad är något vi märkt”, säger vd Vidar Wernöe. Han fortsätter: ”Idag har Elektronikkonsult 19 anställda med specialistkompetens inom kraftelektronik och mönsterkortslayout. Målsättningen framåt är att utveckla företaget vidare, ett arbete som pågår. En mycket tydlig signal från våra kunder är dock att bibehålla vårt fokus inom kraftelektronik. Under hösten har vi byggd upp en ny och förbättrad EMC-mätplats där vi kan göra riktiga pre-compliance mätningar, något som underlättar stort för våra kunder. Att vi numera också kan göra tillverkningsunderlag och mönsterkortslayouter i Altium Designer är något som flera kunder uppskattar.”
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-1
Annons
Annons