Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© alinoubigh-dreamstime.com Komponenter | 18 oktober 2013

Varför Intel kanske vinner och ARM inte kan förlora

I september lanserades Z3700-serien av Atom-processorerna från Intel, företagets senaste offensiv mot den mobila marknaden.

Intels marknadsandel inom applikations-processorer för den mobila marknaden förblir låg, men man har ändå gjort insteg på marknaden som förut tillhörde ARM. Med en industri som transformeras från att ha varit fokuserad kring PC-datorn till att handla mer om smarta telefoner och surfplattor är det inte heller någon hemlighet att applikations-processorerna för dessa senare varit den klart lysande stjärnan på tillväxthimlen gällande processorer. Intel är också kanske det företag som mer än något annat drabbats av datorns allt dunklare dagar. Den framgång de nya mobila enheterna haft, och den fart med vilken de övertagit marknaden, har överraskat många företag. Etablerade tillverkare som Blackberry, Dell, HP, Motorola och Nokia har tvingats omstrukturera eller sälja. På en snabbt växande marknad kan allt hända. Föreställ dig, säger Semicast, en marknad där Intels atom-processorer dominerar 2016 och universellt blivit standard i telefoner och surfplattor. Semicast går ännu längre: Efter att ha arbetat tillsammans med att ändra arkitekturen till x86 i Macintosh, har Apple och Intel samarbetat för att göra Intel till standard i iPad och iPhones – samtidigt som Apple lagt ned sina investeringar inom Ax processor-familjen. Samtidigt har Samsung, en av de tidigaste att ta till sig ARM, gått över till x86 och slutat producera sina egna processorer i Exynos-familjen. Google slutar ge stöd i Android för andra processorarkitekturer utom Atom (x86) samtidigt som Broadcom, Mediatek och Qualcomm helt gått ur processormarknaden. ARMs marknadsandel inom mobila applikations-processorer har i det scenariot kollapsat från mer än 90 procent 2011 till nära noll på bara fem år. I händelse av detta extrema scenario, är ARM dödsdömda? Inte alls, tror Semicast. ARM:s tidiga framgångar fanns i telefoner, men nu har man diversifierat sig mer. Telefoner är fortfarande den största marknaden för ARM-baserat kisel. Däremot inkluderar detta idag en mix av applikations-processorer, basbands-processorer, trådlösa controllers, kamera-controllers, GPS-processorer och mikrocontrollers. Oavsett ett scenario där Intel dominerar inom applikations-processorer kommer ARM stå starka inom andra områden. Intels strategi är helt klart att utmana ARM inom den mobila marknaden, inte minst med sin nya Quark-familj. Men skalan på det försprång ARM har är enormt och Semicast kan inte se någon förändring här, i alla fall inte på kort eller mellanlång sikt. 2018 förutspår man en total marknad för applikations-processorer i plattor och smartphones till runt två miljarder enheter, leveranserna av Atom/x86-baserade embedded-processorer i applikationer utanför smartphones/plattor till runt 100 miljoner och leveranser av ARM-baserade embedded-processorer till runt 20 miljarder enheter, upp från åtta miljarder 2012. Om man antar ett scenario där Intel vinner 100 procent av marknaden inom applikations-processorer för smartphones och plattor, ligger Semicast prognos ändå på tio gånger fler levererade ARM-baserade embedded-processorer. ARM är alltså i nuläget i antalet leveranser inte hotade av Intel. Arkitekturen x86 är helt enkelt inte lika väl anpassad för den bredare embedded-marknaden på samma sätt som ARM är. Semicast skriver därför att även om Intel vinner kan ARM inte förlora. Whatever success Intel goes on to have with Atom in smartp
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1