Annons
Annons
© blotty-dreamstime.com Elektronikproduktion | 21 oktober 2013

Note ser svagare volymutveckling än branschen i övrigt

"Vi har under en tid erfarit en svagare volymutveckling än branschen i övrigt. Även om det är svårbedömt så ser vi potential till fortsatt tillväxt i ett antal av förra årets etablerade kundrelationer", säger vd Peter Laveson.

"Marknadsläget hittills i år har varit utmanande. Vi såg en fortsatt svag efterfrågan på flera av våra geografiska marknader, särskilt i Sverige, medan utvecklingen i Finland och Norge var mer stabil", skriver kontraktstillverkaren Note i sin färska kvartalsrapport. Resultatet tyngs också av den avsättning som gjorts för en kund i finansiella problem. För kvartalet landade rörelseresultatet på -4,6 miljoner och resultatet efter skatt på -7,9 miljoner kronor. Samtidigt ökades också avsättningen för en kundförlust med 8,4 miljoner. Försäljningen uppgick till 200,8 (234,0) miljoner. Sett till årets tre första kvartal, januari-september, ligger försäljningen på 651,7 (788,8) miljoner. Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (31,4) miljoner och exklusive avsättning för kundförlust landade det på 7,7 (31,4) miljoner. Resultat efter skatt uppgick till -7,0 miljoner. "Vi breddar successivt vår kundbas men volymerna till nya kunder har hittills ej kompenserat för nedgången på existerande och tidigare uppdrag. Vi har under en tid erfarit en svagare volymutveckling än branschen i övrigt. Även om det är svårbedömt så ser vi potential till fortsatt tillväxt i ett antal av förra årets etablerade kundrelationer, årets inledda samarbeten, och detta i kombination gör att vi är hoppfulla om att åter skapa lönsam försäljningstillväxt i vår affär".
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-1