Annons
Annons
Annons
Annons
© bellemedia-dreamstime.com Mönsterkort | 25 oktober 2013

Apocomp: utsikten är oförändrad

Försäljningen ökade något för under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal, men ligger fortfarande på en otillfredsställande nivå.

Nettoförsäljningen uppgick till 14,9 miljoner euro, en minskning om 19% sett år till år. De fem största kunderna svarade för 66 procent av nettoförsäljningen (68% 1-9/2012). Delar vi upp det geografiskt så ser vi att 88% av nettoförsäljningen genereras i Europa (93%) och 12% i Asien (7%). 1-9/2013 i korthet
  • Nettoförsäljningen: 14,9 miljoner euro (18,5 MEUR 1-9/2012)
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 0,9 miljoner euro (2,2)
  • Rörelseresultatet (EBIT): -0,2 miljoner euro (1,1)
  • Operativt kassaflöde: 0,3 miljoner euro (1,4)
Aspocomp rapporterar om en ostadig efterfrågan under årets tre första kvartal, särskilt svag inom segmentet för telekominfrastruktur, där omsättningen sjönk klart under vad som budgeterats. Nettoomsättningen för övriga segment var också svagare än budgeterat. Enligt Aspocomps vd, Sami Holopainen, har 2013 visat upp osäkra förhållanden med en ojämn efterfrågan. ”Vår omsättning ökade något under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal, men låg fortfarande på en otillfredsställande nivå. Men tack vare en strikt kostnadskontroll, var det tredje kvartalets rörelseresultat positiv, 0,2 miljoner euro eller 4 procent av omsättningen. Nettoförsäljningen för de tre rapporterade kvartalen uppgick till 14,9 miljoner euro och rörelseresultatet uppgick till -0,2 miljoner euro.” Utsikten för helåret 2013 är oförändrad. Omsättningen förväntas uppgå till 20 - 23 miljoner och rörelseresultatet till euro -1.0-0.0 miljoner.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2