Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© bahar-bostanci-dreamstime.com Komponenter | 28 oktober 2013

Minus hos Obducat

Nanoteknik-boalget Obducat i Lund fortsätter att brottas med siffrorna. Resultatet för perioden januari september ligger på -6,6 miljoner kronor.

För kvartalet landade resultatet på -2,0 miljoner med en omsättning på 6,8 miljoner kronor. Obducat skriver: ”I all väsentligt är den låga orderingången en konsekvens av tidsförskjutningar i upphandlingprocess hos såväl akademiska kunder som industriella kunder. Utvärderingar pågår med ett flertal kunder med en positiv utveckling varför det finns god förhoppning att den orderingång som förväntats under tredje kvartalet kan säkras under fjärde kvartalet. Den samlade orderingången för perioden uppgick till 23,6 (13,3) MSEK vilket är en förbättring jämfört med föregående år. I orderingången ingår förutom en order från Kimberly-Clark på en Sindre pilotproduktionslinje, systembeställningar och systemuppgraderingar från universitet och institut i Portugal, Indien, Japan och Kina. Aktörerna i LED-industrin är fortsatt försiktiga med nyinvesteringar. Beslutskriterierna för investeringar baseras i allt väsentligt på CoO (Cost of Ownership) och den potential kunderna bedömer det finns för att förbättra lönsamheten genom nyinvesteringar och teknikbyte. Parallellt utvärderas möjligheterna till att förbättra effektiviteten i LED-chipen – detta arbete har tagit längre tid än förväntat. Obducat har ett flertal pågående samarbeten som syftar till att definiera en ny produktionsprocess för tillverkning av mikro- såväl som nanobaserade LED-chip. Kunderna i dessa projekt gör fortsatt bedömningen att investeringsbeslut kommer att fattas under 2013.”
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-2