Annons
Annons
Annons
Annons
© Partnertech Elektronikproduktion | 28 oktober 2013

Intervju: Ett Partnertech i omställning

I fredags presenterade kontraktstillverkaren Partnertech sin kvartalsrapport. Evertiq har intervjuat koncernchef Leif Thorwaldsson för att se var bolaget nu befinner sig.

Kvartalsrapporten kan sammanfattningsvis sägas ha pekat på ett svagt plus, både i omsättning och resultat. Leif Thorwaldsson menar att bolaget förvisso är nöjda med att ha gått framåt men säger också att Partnertech, precis som många andra i branschen, känner av att de befintliga volymerna inte varit på de önskvärda nivåerna. För Partnertech har arbetet under kvartalet också inneburit ett arbete med mycket nyförsäljning och industrialisering av produkter, något som kräver mycket resurser.
Snabbsummering 2012: Partnertechs omsättning för helåret 2012 landade på 2'242 miljoner kronor. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 24 miljoner.
Samtidigt har resultatet sett över de nio senaste månaderna nära halverats (22 miljoner mot 42 miljoner samma period förra året.) Det här tillskrivs ett tuffare affärsklimat under framför allt de två första kvartalen 2013. Under året har Partnertech valt att konsolidera verksamheten i både Sverige och Norge, något som lett till varsel. Framför allt är det segmentet maskinbearbetning som inte levererat tillräckliga resultat. – Man kan säga att vi egentligen har anpassat verksamheten till det kundbehov som finns, det är bakgrunden. Nu befinner vi oss i slutfasen av arbetet. Vi är nöjda med att vi har en stark verksamhet i Norge som vi omfokuserar till verksamhet inom tjockplåt och tillverkning riktad mot olja/gas-segmentet. Hur långt har ni kommit i omställningsarbetet? – Vi har kommit ganska långt. Redan nu har vi en betydande försäljning inom oil and gas.
"Vår omsättning inom maskinbearbetning har minskat med drygt 40 procent under kvartalet och det kommer från försvarssegmentet."
Det är också ett flertal av bolagets verksamheter som tar nytta av detta civila segment, bland annat nämns Partnertech Karlskoga, Partnertech Aerodyn Karlskoga (förvärvat maj 2012), Malmö-fabriken, norska Moss och engelska Cambridge. Under året har flera storspelare på försvarsmarknaden varnat för att volymerna varit lägre, något som slår nedåt mot leverantörerna. Även för Partnertech har detta blivit klart kännbart: – Vår omsättning inom maskinbearbetning har minskat med drygt 40 procent under kvartalet och det kommer från försvarssegmentet. En betydligt lägre efterfrågan på volymer gör att vi tvingats till neddragningar på personal. Samtidigt ser vi tillväxt inom civila verksamheter men dessa har inte motat droppet. Däremot har man ännu inte sett någon direkt påverkan som berott på budgetkrisen i USA. Vad blir fokus i Norge och Sverige när ni är färdiga med omställningsarbetet? – Vi fokuserar alla våra västeuropeiska enheter mot mer tekniskt avancerade produkter, prototyper och utveckling. Här har vi en stark utveckling där vi är med och driver utvecklingsprojekt till många kunder och det är något vi skalar upp under året. På det viset kan man säga att vi minskar tillverkningskapaciteten men ökar inom utveckling. Vi gasar och bromsar samtidigt. Satsningen på kringtjänster utöver produktion är dock inte begränsat till konstruktion: – Vi jobbar starkt med att stödja alla delar av produktlivscykeln. Det gör att vi jobbar mycket med ”after market” och att stödja produkten också i slutet av cykeln. Total sett kan man säga att vi jobbar mer i alla delar av cykeln för att erbjuda mer ”value add” i början och slutet än vad vi gjort tidigare. Ni bedriver ju också omfattande verksamhet i Polen. Kan du berätta lite om hur den samordnas med den nordiska verksamheten? – Vi har verksamhet inom systemintegration och elektronik i Polen. För elektronik kör vi prototyper, mindre serier och upstarts i Cambridge eller Malmö. När det blir större volymer kör vi ofta det i Polen, blir det väldigt stora kör vi det i Kina. I slutet kommer produkter tillbaka till Norden, England och Polen. Vissa produkter har gått hela varvet. Vi är stolta över att kunna erbjuda det. Den polska verksamheten är en integrerad del i vårt erbjudande.
"Tanken har varit att stödja europeiska kunder från Kina men vi har även lokala kinesiska kunder som utvecklas väl"
Finns det något överlapp som gör att verksamhet riskerar att flyttas från Sverige till Polen? – Som sagt, vi har en modell där verksamheten i Polen ska stödja helheten. De olika delarna hanterar olika volymscenarion. Nya kunder rampas upp i Västeuropa sedan följer vi modellen. Vi har inget överlapp på det sättet att det är onödigt att vara i Sverige. Ni har också valt att expandera i Kina. Hur ser ni på den här marknaden och vad är målet med er verksamhet här? – Vi har satsat på en fin fabrik från början, med fyra produktionslinor och ett stort renrum som går att avdela i olika sektioner. Mer och mer kunder finns i Kina. Tanken har varit att stödja europeiska kunder från Kina men vi har även lokala kinesiska kunder som utvecklas väl. Leif Thorwaldsson fortsätter: – Man kan väl säga att vår affär är att 60 procent kommer från globala kunder med både globala och lokala behov. Det är allt ifrån elektronik till mekanik och vårt mål är att vara kompletta över hela cykeln. Vi vill kunna stödja det genom verksamhet i både Europa och Asien.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2