Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© roza-dreamstime.com Embedded | 29 oktober 2013

Prevas: Omsätting upp men rörelseresultat ner

"Vi känner av en återhämtning på marknaden och i september vaknade marknaden till liv efter en ovanligt lång och varm sommar", skriver Prevas i ett pressmeddelande.

JANUARI - SEPTEMBER
 • Nettoomsättning 503,9 Mkr (471,7)
 • Rörelseresultat EBIT –8,1 Mkr (14,4)
 • Rörelsemarginal EBIT –1,6 % (3,1)
 • Resultat efter skatt –8,9 Mkr (9,1)
 • Resultat per aktie –0,88 kr (0,94)
 • Likvida medel 9,9 Mkr (13,5)
JULI - SEPTEMBER
 • Nettoomsättning 146,5 Mkr (135,0)
 • Rörelseresultat EBIT –3,1 Mkr (1,3)
 • Rörelsemarginal EBIT –2,1 % (1,0)
 • Resultat efter skatt –3,4 Mkr (0,2)
 • Resultat per aktie –0,34 kr (0,10)
Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB, kommenterar: "Vi känner av en återhämtning på marknaden och i september vaknade marknaden till liv efter en ovanligt lång och varm sommar. Kunderna har försiktigt släppt på sin återhållsamhet gällande investeringar och för Prevas innebar detta att kvartalet avslutades med en stark orderingång. Samtidigt är det svårt att se hur stark uppgången kommer att bli. Prevas har flera stora kunder som verkar på en global marknad och som påverkas av all den osäkerhet som råder i omvärlden vilket gör det svårt att sia om framtiden." Samtidigt beskrivs resultatet för tredje kvartalet som svagt. Resultatproblemen kommer från området Produktutveckling och Management Consulting.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1