Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© homiel-dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 oktober 2013

Plus för HMS

HMS Networks rapporterar om ett starkt första halvår 2013 – med en ökad orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat – ser företaget en fortsatt positiv tillväxt framöver.

”För det andra kvartalet kan vi redovisa orderingång, omsättning, rörelseresultat och vinst per aktie på för koncernen helt nya nivåer. Naturligtvis bidrar det tidigare under året genomförda förvärvet av IXXAT Automation GmbH men vi börjar även se tendenser till bättre efterfrågan,” berättar vd Staffan Dahlström.
  • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 21 % till 235 Mkr (195), vilket motsvarar en ökning med 27 % i lokala valutor.
  • Rörelseresultat för årets första sex månader uppgick till 41 Mkr (34), motsvarande en rörelsemarginal på 17 % (18).
  • Orderingången för första halvåret ökade med 13 % till 259 Mkr (229) motsvarande 19 % i lokala valutor.
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 30 Mkr (26).
Osäkert USA "Japan visar tillväxt drivet av våra japanska kunders konkurrensfördelar tack vare en svag japansk valuta. Tyskland visar tecken på viss tillväxt. I USA har den förväntade positiva utvecklingen uteblivit och vi ser en avvaktande hållning," fortsätter Staffan Dahlström. HMS ser fortsatt god framgång hos nya och befintliga kunder och perioden har en orderingång som indikerar en fortsatt positiv tillväxt framöver. "Vi kan konstatera att vi ser en blandad bild framöver. Å ena sidan ett positivt andra kvartal med goda nivåer på orderingång, försäljning, rörelsevinst och vinst per aktie. Å andra sidan ser vi fortsatt en svårbedömd marknad på kort sikt," avslutar Staffan Dahlström.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2