Annons
Annons
Annons
Annons
© fouquin-christophe-dreamstime.com Elektronikproduktion | 29 oktober 2013

Saab: Osäker marknad drog ned resultatet

Saabs orderingång ökade kraftigt under de första nio månaderna, bland annat tack vare Gripen-programmet. Samtidigt är försvarsmarknaden i sin helhet utmanande - något som drabbade resultatet.

Budgetåtstramningar i framförallt USA och Europa påverkar försvars- och säkerhetsindustrin, då anslag till försvarssektorn och andra statligt finansierade program minskar och konkurrensen hårdnar. Inom försvarssektorn minskar investeringarna i landområdet och större fokus ligger på flyg- och marinområdet, skriver Saab. Orderingången ökade med 59 procent under de första nio månaderna 2013 jämfört med samma period 2012. Försäljningsintäkterna uppgick till 16 471 miljoner kronor i perioden, motsvarande en underliggande minskning med två procent. Det berodde huvudsakligen på lägra tempo inom affärsområdena Dynamics och Electronic Defence Systems. Det rapporterade rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till 811 miljoner kronor (1,395) och rörelsemarginalen till 4,9 procent (8,4). Omstrukturering I juli meddelade Saab att ytterligare rationaliseringar ska genomföras med syfte att skapa större utrymme för investeringar. Under tredje kvartalet skrev evertiq om att området Dynamics inlett förhandlingar för att minska antalet anställda med 70 personer vid produktionsenheten i Karlskoga. Det rapporterades också om att Electronic Defence Systems i Göteborg avsåg minska med 150-175 anställda genom ett kompetensväxlingsprogram.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2