Annons
Annons
Annons
Annons
© luchschen dreamstime.com Teknik | 31 oktober 2013

Bristande ingenjörsutbildningar sätter unga i klistret

Fackförbundet Sveriges Ingenjörer skriver att bristerna i ingenjörsutbildningarna kan sätta ungdomar i klistret.

– Det är oroande att nästan en tredjedel av landets teknik- och ingenjörsutbildningar brister i kvalitet. Samtidigt brister själva utvärderingen och måste kompletteras på väsentliga punkter. Det säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer, i en kommentar till Universitetskanslerämbetets utvärdering. Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har stått fast vid att systemet för utvärderingen fungerar bra, men det finns skäl att ifrågasätta i vilken utsträckning kvaliteten i breda yrkesexamina låter sig bedömas primärt utifrån ett urval av examensarbeten, skriver Sveriges Ingenjörer. – Det är i bedömningen av yrkesmässigheten vi ser de största bristerna i utvärderingen. Detta om något är det egentliga resultatet av ingenjörsutbildningen, och det måste självfallet utgöra en minst lika viktig del av granskningen som examensarbetena, säger Peter Larsson. Sveriges Ingenjörer vill därför att systemet kompletteras i två väsentliga avseenden: - Lärosätets samverkan med det näringsliv för vilken utbildningen är avsedd måste granskas. - Lärosätet ska också kunna visa att och på vilket sätt alumner följs upp, och redogöra för hur deras erfarenheter tas tillvara för den ständiga utvecklingen av utbildningarna. Sveriges Ingenjörer ser redan idag hur tekniska högskolor kryddar sitt utbud med generella examina inom teknik, på både grund- och avancerad nivå. De presenteras som likvärdiga alternativ till ingenjörsutbildningarna, eller vävs in i dem på ett sätt som aldrig varit avsikten. Den tydlighet i systemet som anpassningen till Bologna-modellen var ägnad att uppnå har därmed förfelats och istället har nya oklarheter uppstått. – Vi ser nu följderna av detta i utvärderingarnas resultat för generella examina, som många gånger inte lever upp till kraven på vetenskaplighet, säger Peter Larsson. Det som nu behövs är att det bringas ordning och reda i de olika examina på lärosätena, och att skillnaderna mellan dem respekteras och tydliggörs. – I annat fall riskerar många förhoppningsfulla ungdomar att hamna i klistret, säger Peter Larsson.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1