Annons
Annons
© jakub-krechowicz-dreamstime.com Elektronikproduktion | 07 november 2013

Image Systems: Lägre kostnader och mer omsättning men minus

"Intäkterna för tredje kvartalet ökade glädjande nog med över 40 procent jämfört med samma period förra året", skriver bolaget. Tillsammans med minskade kostnader ledde detta till ett bättre resultat

Tredje kvartalet innebar en fortsatt resultatförbättring för iamge Systems. Intäkterna ökade till 35,5 (24,6) miljoner kronor och rörelseresultatet EBIT förbättrades till -2,3 (-6,8) miljoner. Resultatet efter skatt uppgick till -3,1 (-7,3) miljoner. "Arbetet med fortsatta effektiviseringar fortgår dock i syfte att snarast uppvisa en förbättrad och uthållig lönsamhet. Orderingången var något svagare jämfört med föregående år främst beroende på förskjutningar i tid av ett antal större ordrar", skriver bolaget. Efter område: "RemaSawco uppvisade ett tillfredsställande kvartal resultatmässigt där huvudanledningen var att flera installationer av den nya Boardscannern genomförts. Vi upplever att sågverken har en lite mer positiv syn på tillvaron efter att under flera års tid lidit av svag efterfrågan på sågade trävaror och höga priser på sågtimmer. Det är dock fortsatt svårbedömt och den eventuella efterfrågeökningen sker från en låg nivå." "Digital Vision hade ett svagt kvartal orderingångsmässigt med fortsatt låg investeringsvilja hos kunderna främst i Asien och USA. Även om omsättningen är bättre än föregående år och kostnaderna väsentligt lägre räcker det inte för att nå lönsamhet under perioden. Vi fortsätter effektiviseringsarbetet som parallellt med lansering av ett antal nya produkter syftar till att affärsområdet snarast skall bli lönsamt." "Motion Analysis redovisar ett otillfredsställande kvartal med både lägre omsättning och sämre resultat än föregående år. Affärsområdet påverkades negativt av den närapå obefintliga investeringsviljan i USA samtidigt som den asiatiska marknaden svek under perioden. Vi arbetar med att etablera ännu fler distributionspartners i syfte att öka omsättning och förbättra lönsamheten för affärsområdet. Vidare arbetar vi med att bredda kundbasen för vår militära skanner."
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-2