Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© alphaspirit-dreamstime.com Teknik | 07 november 2013

Revidering av ISO 9001 på gång

Certifierings-bolaget Force Technology skriver om de förändringar till kvalitetsstandarden ISO 9001 som snart kan komma att träda i kraft.

Den nya uppdateringen av ISO 9001 är planerad till 2015 och enligt Force Technology är markanta ändringar att vänta. ISO hoppas att den nya strukturen skall kunna behållas i 30 år framöver. De främsta orsakerna till förändringen är att hålla ISO 9001 relevant och återspegla förändringar i omvärlden. De huvudsakliga förändringarna väntas vara följande: - Begreppet "produkt" kommer att ersättas med "varor och tjänster" och ordet "ständiga" kommer att tas bort från "ständiga förbättringar" - Ledningen kommer att ha ett mer aktivt engagemang i kvalitetsledningssystemet. - "Inköp" och "outsourcing" kommer att ersättas med "externt införskaffade av varor och tjänster" - Större vikt läggs vid beskrivning av tillämpningsområdet som alltid har varit den viktigaste och avgörande delen av ett ledningssystem för kvalitet. - Förebyggande åtgärder kommer att ersättas med hänvisning till risk, identifiering av risker och planera åtgärder för att hantera risker och identifierade möjligheter. - Det kommer att bli ett mer riskbaserad angreppssätt för att bestämma vilken typ och omfattning av kontroll/styrning, anpassade till varje extern leverantör och alla externt införskaffade av varor och tjänster. Den föreslagna standarden behandlar de risker som kan påverka överensstämmelsen med varor och tjänster samt även kundnöjdhet. - Det kommer att finnas generella krav på dokumentation, utan referens till kvalitetshandbok, dokumenterade rutiner eller kvalitetsdokument. Kommitténs utkast hänvisar till "dokumenterad information" - Behovet av undantag kommer eventuellt inte anses vara nödvändig i den nya versionen av standarden. Men feedback på detta söks som en del i arbetet med den nya revisionen. Var det slutgiltigt landar återstår att se.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1