Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© alphaspirit-dreamstime.com Teknik | 07 november 2013

Revidering av ISO 9001 på gång

Certifierings-bolaget Force Technology skriver om de förändringar till kvalitetsstandarden ISO 9001 som snart kan komma att träda i kraft.
Den nya uppdateringen av ISO 9001 är planerad till 2015 och enligt Force Technology är markanta ändringar att vänta. ISO hoppas att den nya strukturen skall kunna behållas i 30 år framöver. De främsta orsakerna till förändringen är att hålla ISO 9001 relevant och återspegla förändringar i omvärlden.

De huvudsakliga förändringarna väntas vara följande:

- Begreppet "produkt" kommer att ersättas med "varor och tjänster" och ordet "ständiga" kommer att tas bort från "ständiga förbättringar"

- Ledningen kommer att ha ett mer aktivt engagemang i kvalitetsledningssystemet.

- "Inköp" och "outsourcing" kommer att ersättas med "externt införskaffade av varor och tjänster"

- Större vikt läggs vid beskrivning av tillämpningsområdet som alltid har varit den viktigaste och avgörande delen av ett ledningssystem för kvalitet.

- Förebyggande åtgärder kommer att ersättas med hänvisning till risk, identifiering av risker och planera åtgärder för att hantera risker och identifierade möjligheter.

- Det kommer att bli ett mer riskbaserad angreppssätt för att bestämma vilken typ och omfattning av kontroll/styrning, anpassade till varje extern leverantör och alla externt införskaffade av varor och tjänster. Den föreslagna standarden behandlar de risker som kan påverka överensstämmelsen med varor och tjänster samt även kundnöjdhet.

- Det kommer att finnas generella krav på dokumentation, utan referens till kvalitetshandbok, dokumenterade rutiner eller kvalitetsdokument. Kommitténs utkast hänvisar till "dokumenterad information"

- Behovet av undantag kommer eventuellt inte anses vara nödvändig i den nya versionen av standarden. Men feedback på detta söks som en del i arbetet med den nya revisionen.

Var det slutgiltigt landar återstår att se.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2