Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© yuriy-chaban-dreamstime.com Teknik | 08 november 2013

11 projekt belönas med 40 miljoner i Vinnova-medel

11 projekt får nu finansiering från Vinnova för att utveckla framtidens informations- och kommunikationsteknik (IKT).

"Projekten har stora möjligheter att leda till nya lösningar med tillämpningar inom flera områden, som kan bidra till att skapa tillväxt och nya jobb. Informations- och kommunikationsteknik är en växande sektor med stor potential för framtiden", säger Nabiel Elshiewy, handläggare på Vinnova. Totalt får 11 projekt finansiering med sammanlagt 40 miljoner kronor. Inom varje projekt ingår minst en industriell partner med ett tydligt kommersiellt intresse och minst en partner från universitet, högskola eller forskningsinstitut. Projekten är: - Skydd av mediadata under exekvering på mobila plattformar (SICS, Sony Mobile AB) , 3 miljoner. Projektet undersöker hur de senaste forskningsresultaten inom virtualiseringsteknologier kan tillämpas. Virtualisering möjliggör att isolera de mest säkerhetskristiska delarna av systemet som hanterar uppspelning av skyddat medieinnehåll från resten av systemet och speciellt den öppna exekveringsmiljön på en mobilplattform. - Realtidsanalys av molnbaserade nätverk (REALM) (KTH, SICS, Ericsson AB) 4,1 miljoner. REALM syftar till att skapa innovation inom molnbaserade nätverk och nätverkshantering. REALM kommer att utveckla tekniker för att i realtid kunna garantera tjänstekvalitet och upptäcka avvikelser. - Rethinking Wireless: MIMO Hårdvaruinnovationer (CTH, Huawei Technologies AB, Bluetest AB) 3,7 miljoner. Ett projekt för att forska fram nya och bättre hårdvarulösningar. Det ska möjliggöra innovationer som kommer att vara relaterade till antennsystem för smarta terminaler, mikro-basstationer och inom maskin-till-maskin (M2M) kommunikation. - Extraktion och detektions system för min invasiv glukosmätning med RF spektroskopi och kiselbaserade mikronålar (Ascilion AB, Acreo) 4 miljoner. Projektets mål är att utveckla en icke-proteinbaserad mätmetod för glukosdetektering och monitorering hos människor med diabetes. Detta görs med hjälp av MEMS-baserade mikronålar med integrerad mätcell baserad på högfrekvensspektroskopi. - Interaktiv bildbehandling av Big Data i medicinsk diagnostik (Sectra AB, Lund universitet) 1,8 miljoner. Projektet berör bildanalys på Big Data-scenarier inom medicinsk bilddiagnostik. Målet är att ta fram ny kunskap för banbrytande ökning av prestanda för storskalig bildanalys. Läget idag är att prestanda för dessa analyser måste ökas markant, ofta många storleksordningar mer, för att bli användbar i vården. - Ny LIGBT med banbrytande prestanda (Uppsala universitet, Comheat Microwave AB) 3,6 miljoner. I detta projekt ska en ny komponentidé undersökas och vidareutvecklas med målet att leverera bandbrytande prestanda för kiselbaserad RF-teknologi. - SEHPMET (Silex Microsystems AB, Acreo, Linköpings universitet) 5,8 miljoner Projektet avser att bemöta den kraftigt ökade efterfrågan på framtida billiga energieffektiva autonoma sensorsystem för ”Internet-of-Things”. Till att börja med ska tekniken användas för att lösa strömförsörjning i trådlösa sensorsystem för övervakning av däcktryck i tunga fordon. - Energieffektiva millimetervågssändare (CTH, Ericsson AB) 4,5 miljoner. Projektet syftar till att testa och förstå de yttersta gränserna för kretsdesign och integrationsgrad i GaN-teknologi vid millimetervågsfrekvenser. Målet är att utveckla kostnads- och energieffektiva sändare för framtidens backhaul-produkter. - SeCThings: En öppen molnplattform för internet of things (SICS, Yanzi Networks AB, Realtime Embedded AB, Uppsala universitet) 4 miljoner Projektet ska ta fram en komplett verktygslåda med programvara för IoT-enheter (Internet of Things), emulatorer och simulatorer, gateway mjukvara samt en IoT sensor-molnplattform. - Röntgendetektorer med isotrop respons för förbättrad kvalitetskontroll av strålterapi (Acreo, ScandiDos AB) 1,6 miljoner. Utveckling av en ny robust och stabil tillverkningsprocess i kisel, utvärdering av detektorer i röntgenstrålning med hög statistisk säkerhet och utveckling av kapslings-, förbindnings- och byggsättsteknik anpassad till de nya detektorerna - Effektförstärkare för WLAN och nya komponenter för power management i 28/22 nm CMOS (Linköpings universitet, Uppsala universitet, SAMSUNG Nanoradio Design Center AB, MA Kapslingsteknik AB) 3,8 miljoner. Målet med projektet är att uppnå samma eller bättre PA prestanda som i tidigare använda, högre teknologinoder, genom att använda nya ”högspända” komponenter som adderats till standard och nya kretsarkitekturer för att komma runt problemen på designnivå.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2