Annons
Annons
Annons
Annons
© kaarsten-dreamstime.com Mönsterkort | 19 november 2013

Elmatica nådde femårsplanen - nu vill man ta nästa steg

Mönsterkortsleverantören Elmatica ser framför sig en bransch i förändring med nya teknologier och tankesätt. Målet är att vara proaktiva, säger koncernchef Didrik Bech i en intervju med evertiq.

Vi hoppar direkt in i hetluften och tar tempen på marknaden såsom Elmatica nu upplever den. Företaget hade – precis som de flesta andra i branschen – en trög start på året. Efter det har marknaden tagit fart ordentligt. – Vi hade inte så imponerande siffror under Q1 men riktigt bra under Q2. Från och med juli har det sett riktigt bra ut. Oktober kan vara den bästa månaden i sällskapets historia, mycket på grund av att vi har vunnit flera stora affärer, förklarar koncernchef Didrik Bech. Han beskriver att det finns enormt mycket att göra nu när marknaden har vaknat till liv. Den här uppgången tror han också att Elmatica kommer att ha med sig in i 2014. Under året har företaget ökat sitt globala ”footprint”. Stora affärer har vunnits i bland annat Tyskland, Italien och i Asien. Totalt har man levererat produkter till 28 länder i år, en ökning med mellan 20-30 procent i antalet länder. Dessutom ser man en ökning i antalet order som kommer in. – Sedan kan man alltid fråga om det handlar om att det i Europa gäller mindre partier. Men vi har mycket nya kunder och vi kör på i Europa, Kina och Amerika.
"Vi har snarare sett en markant ökning inom Defence och Aerospace de sista tre månaderna"
Avancerade lösningar viktiga Att kunder flyttar hem produktion är något evertiq tidigare har skrivit om. Det är en trend som Elmatica också kan se, när det gäller monteringen av slutprodukter. Mer speciellt är kanske att Elmatica också levererar mönsterkort från Europa till Kina – det land där idag 90 procent av världens mönsterkort produceras. Det handlar i Elmaticas fall om att man levererar avancerade kort för exempelvis försvarsindustri eller kort med speciella krav. Ofta handlar det om mindre volymer med högt teknikinnehåll. Under året har många leverantörer som arbetar mycket mot just försvarsindustrin gått ut och varnat för att det är lite tuffare tider med färre satsningar. Här går dock Elmatica mot strömmen: – Vi har snarare sett en markant ökning inom Defence och Aerospace de sista tre månaderna, säger Didrik Bech. Ett annat viktigt ben att stå på är den stabila Oil and Gas-industrin som finns tydligt representerad i Norge. Det här segmentet är inte helt olikt försvar menar man, på det viset att lösningarna som krävs ofta är speciella och med väldigt höga krav på kvalitet och tillförlitlighet. Även här kan man nu se att det går bra för Elmatica. Mot en proaktiv framtid Med det stabila 2013 och de högt ställda förväntningarna på 2014 finns det gott om framtidsplaner. Bland annat blir det nyanställningar i Norge och öppnandet av nya kontor ute i världen finns på schemat. Ett av de stora projekten parallellt med detta är det system som man arbetar på, och som ska förbättra sourcing, delning av information och kvalitetskontroll. – Vi har ökat bemanningen starkt de senaste månaderna då vi ser att vårt koncept fungerar. Vi kan också se att vårt nya system som är till ungefär 95 procent färdigt används flitigt. För oss innebär det mer träffsäkerhet och fler affärer. Målet är inte bara att kunna hjälpa inköpare med att hitta priser. Man vill också hjälpa ingenjörer med information för att kvaliteten ska bli så bra som möjligt. – Priset är helt klart viktigt, men när det gäller avancerade kort handlar det också mycket om kvalitet och att jobba tillsammans med ingenjörerna för att bygga det kort de tänker. Ju tidigare vi kommer in i processen, ju mer kan vi vara med och påverka priset. Systemet används också för att tillgodose de ökade kraven på spårbarhet som finns branschen. I systemet lagras vem som gör vad och all information om korten i fråga. Didrik Bech säger att det har gjort att man kan arbeta mycket nära exempelvis försvarsmakten i många länder och att man gör det med total transparens. – I slutändan har vi gjort det här eftersom våra kunder efterfrågar det. Sedan arbetar vi också med en skicklig personal. Tillsammans har detta gjort att vi fått många nya integrationsprojekt med kunder. Tid är det dyraste vi har i västvärlden. För att vi ska kunna konkurrera måste vi vara snabba och vi ser att våra kunder blir mer observanta på att de har en partner som kan få saker gjort. I slutändan handlar det om tillit. Det innebär riktigt pris, riktig tid och rikti g kvalitet.
"Den nya femårsplanen innehåller element som i princip kan ändra förutsättningar.na för hur Elmatica arbetar"
Kan ni se några nya trender inom teknologier bland era kunder? – Vi kan se en trend mot att olika typer av laminat breder ut sig på marknaden. Många kunder hör av sig och vill ha hjälp så att de inte bygger in sig i en ”dead end”. De vill ha hjälp att välja. Vi har också lanserat den största sourcing-operationen i företagets historia för att kunna ”trace:a” laminat. Det viktiga är att vi kommer in tidigt i projektet, både militära och icke-militära. Ett exempel är den automotiva världen Elmatica arbetar mot, också här med höga krav. En trend som man ser i detta segment är att semi-flex är en lösning kunder kikar mer på. Sedan har man också industrikunder som kräver avancerade lösningar. Ett exempel är ett 1,5 meter långt multilayer-kort som Elmatica levererar. I slutändan handlar det mycket om att mönsterkortet idag är en mer integrerad del av slutprodukten, tror Didrik Bech. Under nästa år är prognosen att Tyskland går om Polen och blir Elmaticas största marknad. Det här är en sådan marknad där det just finns stora behov av special-lösningar och hårt ställda krav. Utöver det kikar man också på att växa i länder som Ryssland, Benelux-regionen och USA. – Den femårsplan vi har haft nådde vi på två år. Den nya femårsplanen innehåller element som i princip kan ändra förutsättningarna för hur Elmatica arbetar. Mönsterkortsmarknaden står inför stora förändringar och vi vill vara klara och positionera oss för den förändringen genom att vara proaktiva, avslutar Didrik Bech.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2