Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© anton-andronov-dreamstime.com Elektronikproduktion | 20 november 2013

Saab omstrukturerar på flera svenska orter

Försvarsföretaget Saab brottas fortsatt med en tuff försvarsmarknad, något som gör att ytterligare 50 tjänster försvinner från bolaget.

Saab ska minska personalstyrkan med cirka 50 personer inom affärsområde Support & Services. Omstruktureringsåtgärderna berör ytterligare cirka 50 personer inom affärsområdet. Åtgärderna genomförs på flera orter, framförallt Östersund, Nyköping och Linköping och sker för att anpassa verksamheten till rådande marknadsförutsättningar. Det sker genom omstruktureringar och individuella lösningar. Saab skriver att affärsområdet Support & Services under året har upplevt vikande orderingång och underbeläggning. Bakgrunden är en förändrad marknads- och konkurrenssituation till följd av krympande försvarsbudgetar. – Vi behöver ständigt anpassa vår verksamhet för att fortsatt vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden. När beställningar drar ut på tiden eller uteblir, måste vi agera. Vi fortsätter med fullt fokus framåt när det gäller våra kundåtaganden, säger Lars-Erik Wige, affärsområdeschef på Support & Services, Saab.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2