Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© rainer plendl dreamstime.com
Elektronikproduktion |

Elektronikkonsult får projektpengar från Vinnova

Elektronikkonsult har fått bidrag från Vinnova för att ta fram en ny motorstyrningsplattform baserad på kiselkarbid.

Syftet med Vinnovaprojektet är att utvärdera kiselkarbidteknologin och dess energibesparingspotential i motorslutsteg. Projektets mål är att utröna aspekter kring tillförlitlighet, robusthet och EMC vid användandet av kiselkarbid. Elmotorer är av EU utpekat som den produktgrupp där man kan åstadkomma störst energibesparing. Produktgruppen står för ungefär 65 procent av den totala elanvändningen inom industrisektorn och från juni 2011 omfattas de av ekodesignkrav. I vissa fall då motorer utsätts för en varierande last kan mycket energi sparas om en frekvensomriktare används. Elektronikkonsult kommer att samverka med SiC Power Center i utvecklingsarbetet. Syftet med centret är att accelerera utvecklingen av effektiv kraftelektronik baserad på kiselkarbidteknik. SiC Power Center är en plattform för samverkan mellan aktörer inom området och omfattar allt från material-, krets och systemteknologi. Målet är att främja införandet av kiselkarbid i kraftelektroniktillämpningar där hög energieffektivitet, kompakte byggsätt och hög temperaturdrift ger betydande systemfördelar.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-15 11:45 V22.4.27-1
Annons
Annons