Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© minaret2010-dreamstime.com Komponenter | 04 december 2013

Swerea leder projekt om återvinning av plaster från kablar

Vinnova satsar på hållbar återvinning av plaster från kablar. Med anledning av detta har 4,6 miljoner kronor tilldelats projektet ”Resurseffektiv Kabelplaståtervinning” som leds av Swerea IVF.

Mängden kablar i samhället ökar stadigt. Behovet av att på ett hållbart sätt kunna återvinna både metaller och plaster i kablar är enormt, skriver företagen. Den stora drivkraften är att återvinna metallerna, koppar och aluminium, som har ett högt ekonomiskt värde. Drivkrafter för att återvinna kabelplasten är att undvika kostnader för avfall och att tjäna pengar på återvunnen plastråvara som kan ersätta nyråvara. Lagstiftning ställer krav på ökad materialåtervinning av kvalitetsplast. Ett EU-ramdirektiv för plastavfall är på gång. Förbränning med energiutvinning och ”down recycling” av kabelplast är vanligt i Norden, men det är inte godtagbara alternativ enligt EUs ramdirektiv. Ett stort antal företaget samarbetar i projektet kallat ”Resurseffektiv Kabelplaståtervinning”. Hit hör Borealis, Ineos, NKT Cables, ABB HVC, Axjo Plastic, Riflex Film, Bolon, Snapp Products of Sweden, Stena Metall och Swerea IVF. Projektet bygger vidare på erfarenheter och metoder utvecklade inom Swerea IVFs FoU-Program Kabel, med samarbetspartners i kabelbranschen och pågående återvinnings-projekt. Ambitionen med projektet är att vända återvinningsindustrins fokus från att enbart återvinna metallerna i kablar till att också återvinna plasterna på ett resurseffektivt sätt och att förändra synen på plasten som avfall till att bli en råvara att sälja.
Annons
2022-08-10 13:14 V20.7.6-2