Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© beisea dreamstime.com Elektronikproduktion | 09 december 2013

80 procent av Sveriges industri beroende av elektroniksystem

80 procent av den svenska industrin är beroende av elektroniksystem för en lönsam och hållbar produktion. Det visar den studie om elektronikföretagen som är underlag för innovationsagendan.

"För industriella svenska flaggskepp, inom exempelvis automation, telekom, Life Science, hushållsprodukter och fordon, är inbyggda elektroniksystem helt oumbärliga. En trend på senare år är den så kallade ”Onshoringen”, det vill säga att storföretag tar hem sin produktion från låglöneländer. Samtidigt ser vi att EU försöker bygga europeisk konkurrenskraft genom att satsa på möjliggörande teknologier som exempelvis nano- och mikroelektronik, sensorer, fotonik och kraftelektronik. Men hur ska vi kunna säkra att dessa investeringar kommer svensk forskning och industri till gagn? Och vilka ska förse Sverige med de elektroniksystem vår industri behöver?", det skriver Acreo Swedish ICT. ”Smartare elektroniksystem för Sverige” är namnet på den nya forsknings- och innovationsagenda som beskriver varför Sverige måste satsa på smarta elektroniksystem som ett strategiskt innovationsområde för svensk industri och samhälle. I bred samverkan mellan branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet har man under det senaste året kartlagt hur svensk elektronikindustri mår och går. Agendan har identifierat tre huvudsakliga utmaningar; - Effektivare värdekedjor - Framtida spetsteknologiområden - Kompetensförsörjning Agendan föreslår därför en rad strategier och åtgärder som möter dessa utmaningar med det långsiktiga målet att stärka svensk industri, skapa hållbar tillväxt och bygga internationellt lysande forskningsmiljöer inom möjliggörande teknologier där Sverige redan är starka. Arbetet med forsknings- och innovationsagendan ”Smartare elektroniksystem för Sverige” leds av Acreo Swedish ICT, Branschorganisationen Svensk Elektronik, Swerea IVF, PhotonicSweden, Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan och Luleå tekniska universitet – i nära samverkan med ett brett nätverk av branschföreträdare, forskningsinstitut, universitet och hundratals svenska företag. FoI-agendan ligger till grund för en ansökan till VINNOVA om att utse Smartare elektroniksystem till ett strategiskt innovationsområde (SIO).
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1