Annons
Annons
Annons
Annons
© luchschen-dreamstime.com Analys | 10 december 2013

Så här går det för Sveriges elektroniktillverkare

I undersökningen över elektronikindustrin i Sverige fastslås att företagen i grupp 1, konsulter, tillverkare och distributörer, omfattar 3'643 företag med 48'684 anställda.

Omsättningen för dessa företag har varit på stadigt uppgående sedan 2002. Då låg omsättningen totalt på 92 miljarder kronor, 2011 hade detta ökat till över 153 miljarder kronor. Under samma period har också antalet företag i gruppen ökat markant, från 2'423 företag 2002 till 3'643 företag 2011. Intressant att notera är också att trots produktionsflytten har tillförseln av nya företag gjort att antalet anställda ligger relativt jämnt sedan 2002 och fram till 2011. Under samma period har dock förädlingsvärdet, alltså försäljningen minus inköp av material och tjänster, ökat markant. Här talar vi om en ökning med 90 procent sedan 2002, från lite dryg 19 miljarder kronor till en bra bit över 36 miljarder kronor. Här nedan finns två stycken diagram, så kallade Simpler-diagram. Det första av dem visar hur det går för de individuella företagen, ju större markering desto större företag. De som befinner sig på den nedre och vänstra sidan om den så kallade 1-1 linjen som skär diagrammet i två betraktas som mycket konkurrenskraftiga medan de som befinner sig på den högra eller övre sidan av linjen betraktas som ej konkurrenskraftiga. De företag som ligger utanför 1,0, går med förlust. Det andra diagrammet visar hur det går för alla elektronikföretag sammanslaget efter år. Det man kan notera är att industrin inte var lönsam 2002. 2004 och 2009 var konkurrenskraften mindre god. Såväl 2008 som 2011 var bra år för industrin. © Gruppen Smartare Elektroniksystem för Sverige
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1