Annons
Annons
Annons
Annons
© vladek-dreamstime.com Elektronikproduktion | 19 december 2013

EU beslutar: Vill att all radioutrustning standardiseras

Mobiltelefon-tillverkare kommer att behöva stå för en universal-laddar som fungerar till alla enheter och telefoner, enligt en preliminär uppgörelse som nåddes inom EU under dagen. Det här är del av en bredare översyn gällande radioutrustning.

Om förslaget godkänns blir det verklighet om några år. I just fallet med laddaren skulle det innebära lägre kostnader och mindre e-avfall samtidigt som det bäddar för större säkerhet. Ett tydligare regelverk för all utrustning som använder radiosignaler ska också tas i bruk. Här påverkas inte bara mobiltelefoner utan också exempelvis modem eller öppningsenheter för bildörrar. Regelverket ska göra det tydligare hur utrustning ska utformas för att nå marknaden - detta för att enheterna inte ska störa ut varandra. En omröstning om huruvida förslaget godtas kommer antagligen att ske i mars. Samtliga medlemsländer måste godkänna förslaget och marknadskommittén likaså (Internal Market Committee). Medlemsländerna har sedan två år på sig att få in förslaget i sina nationella lagar och tillverkarna sedan ytterligare ett år på sig att implementera ändringarna.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2