Annons
Annons
Annons
Annons
© andres_rodriguez-dreamstime.com Komponenter | 20 december 2013

Impact Coatings ger lägesrapport

Impact Coatings, som arbetar med ytbehandlingar åt bland annat elektronikindustrin, uppdaterar nu om läget för årsslutet. En slutsats är att det går fortsatt trögt.

Evertiq satt ned med Impact Coatings och pratade lite om läget under Productronica. Mycket av det som nu skrivs i lägesrapporten är därför inga större överraskningar. Man fastslår bland annat att bolagets marknadsstrategi har justerats till att kortsiktigt vara mer inriktad på att sälja beläggningssystem till företag som redan använder PVD. "Den tidigare inriktningen mot nya applikationer där Impact Coatings teknologi kan ersätta andra metoder kvarstår långsiktigt. Skälet till den strategiska förändringen är att teknikskiftet till en ny metod visat sig vara långt mer tids- och resurskrävande än förväntat. Bolaget är dock fortsatt starkt övertygad om att dessa applikationsteknologier för främst ersättning av guld på elektriska kontakter och flödesplattor för bränsleceller kommer att accepteras av industrin på sikt. Under hösten 2013 har svårigheterna att nå ända fram till teknikskifte och affär baserade på den banbrytande applikationsteknologi Impact Coatings erbjuder visat sig alltmer uppenbara. Trots att antalet potentiella kunder inom dessa områden ökar, har inga systemaffärsavslut kunnat göras. De potentiella kunderna och deras intresse för lösningen kvarstår, men de skjuter på besluten att införa den nya lösningen. Företagets bedömning är att det är den risk de potentiella kunderna och deras kunder upplever med en ny teknik som är den största orsaken. Att skiftet måste göras blir alltmer uppenbart, men än så länge har kunderna möjlighet att skjuta på de avgörande besluten." Årsslutet: "För att öka möjligheterna att nå avslut, har Bolagets personella resurser reorganiserats. Den nyligen införda organisationen ger mer kraft åt marknadsföring och systemorienterad försäljning baserad på ett växande inflöde av förfrågningar från företag som redan använder PVD och som nu vill utöka med mer Lean-orienterad kapacitet. Sammanfattningsvis har hösten 2013 varit en omställningsperiod, då den tidigare följda strategin inte nått avsedd effekt och där den nya strategin inte hunnit nå genomslag. De investeringar som gjorts i marknadsaktiviteter och försäljningsinsatser, har dock resulterat i att den befintliga basen av potentiella kunder utökats med ett flertal nya av en mer systemorienterad karaktär. En av de affärer som var möjliga att nå avslut med innan årsskiftet, har fallit bort, medan övriga är i högsta grad levande. Bolaget bedömer inte att den förlorade affären beror på något systemfel, utan att det efter en djupare genomgång visade sig att en annan systemlösning var något bättre för det aktuella fallet. Istället var affärsmöjligheten en stark indikation på att Impact Coatings är ett alternativ att räkna med också för kunder som efterfrågar en mer generell systemkapacitet. Bortfallet orsakade emellertid att momentum i affärsverksamheten förlorades för en tid. Styrelsen följer mycket noga händelseutvecklingen de närmaste månaderna i ett antal högprioriterade affärsprojekt, samt Bolagets likviditetsutveckling. Målet är att tillse att befintligt kapital skall räcka fram till break-even."
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-2