Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© saniphoto-dreamstime.com Analys | 07 januari 2014

Marknaden för sol-el går mot ljusa dagar

Efter två år av nedgångar verkar nu solcellsindustrin vara på väg tillbaka, skriver IHS.

Världen över kommer installationer av solceller att gå upp tvåsiffrigt i procent mätt 2014 när kapital tillförs. Modul-priserna stabiliseras och marknaderna i utveckling ser ut att öka. Vissa utmaningar kvarstår dock, bland annat förändringar i regeringars policys gällande stöd samt fortsatt ansträngda marginaler. De huvudsakliga slutsatserna som IHS drar är bland annat att en tvåsiffrig procentuell tillväxt är att vänta 2014 – detta trots de risker som man alltså ser. Globalt kommer installationer att landa på runt 40 till 45 gigawatts (GW), baserat på en analys från 100 länder. System för energilagring går också upp mycket starkt (PV energy storage systems eller PVESS). Här kommer alla slutmarknader att bidra till att siffrorna 2014 blir starka. Bäst ser dock den kommersiella sektorn ut att gå. Det genomsnittliga säljpriset för PV-moduler kommer att fortsätta nedåt, mycket på grund av överkapacitet hos tillverkarna. Minskningen av det genomsnittliga säljpriset tros ligga på runt tio procent. Under 2014 förväntar man sig att teknologin uppgraderas och att mer kapital investeras. Samtidigt har efterfrågan flyttat sig bort från de utvecklade länderna till att gälla regioner i utveckling. Här nämns exempelvis Mellanöstern och Sydamerika samt delar av Afrika. En annan viktig trend är att solcellsmarknaden börjar kunna stå på egna ben utan statliga bidrag. Just dessa pengar var en tidig pådrivare inom industrin och när flera länder valde att dra in stödet vände marknaden nedåt. Anledningen att det nu ändå blivit lukrativt med solbaserad el är de ökade energikostnaderna i kombination med lägre priser för PV-utrustning.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2