Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 mars 2002

Lyckad uppskjutning

Den 1:e mars kl 02:07 (svensk tid) sköts miljösatelliten Envisat upp med bÀrraketen Ariane 5 frÄn Kourou i Franska Guyana
Under fem Är ska satelliten frÄn 800 km höjd sÀnda data till jorden om klimatet och dess förÀndringar. Saab Ericsson Space, Göteborg, erhöll Envisatkontrakten 1994. Det var dÄ det hittills största projektet i företagets historia och ordervÀrdet uppgick till nÀra 400 miljoner kr. Till satelliten och bÀrraketen har Saab Ericsson Space levererat produkter frÄn företagets samtliga produktomrÄden; datorer, mikrovÄgselektronik, antenner samt separationssystem och adaptrar. ENVISAT 1 (ENVIronmental SATellite) Àr bestÀlld och finansierad inom det europeiska rymdsamarbetet, ESA, European Space Agency och ingÄr i ESAs jordobservationsprogram. Redan i slutet av sjuttiotalet sköts den första europeiska vÀdersatelliten upp som sedan har fÄtt ett antal efterföljare. ENVISAT 1 kommer att cirkulera pÄ ca 800 km höjd i en solsynkron, polÀr bana med en omloppstid pÄ 100 minuter. Satelliten Äterkommer i samma spÄr efter 35 dagar. De flesta instrumenten har en sÄdan rÀckvidd att jordytan sveps över pÄ en till tre dagar. Satellitens vikt Àr 8,2 ton och enbart instrumenten vÀger 2 ton. AtmosfÀr, land, hav och is kommer att observeras kontinuerligt. Ett antal markstationer i Europa och Kanada kopplade till ESAs Data Relay Satellite system tar emot insamlade data och övervakar satellitens funktioner. Saab Ericsson Space medverkar i tre av Envisats sex fjÀrranalysinstrument ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar) Àr ett radarinstrument, med upp till 400 km svepbredd, för studium av bl a vÀxtlighet, isutbredning, vattenföroreningar och havsvÄgor. Radarn ger kartliknande bilder av jordytan oberoende av vÀder till skillnad frÄn tidigare optiska instrument. Saab Ericsson Space bidrar med en dator för bearbetning av radarns bildsignaler och mikrovÄgselektronik för generering och omvandling av radarns pulser. MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer), med en svepbredd över 1500 km, registrerar jordens utstrÄlning för studium av bl a oceanernas klorofyllinnehÄll, föroreningar, kusternas erosion, havsisar, snödjup och moln. En dator frÄn Saab Ericsson Space styr och övervakar instrumentet. GOMOS (Global Ozone Monitoring by Occultation of Stars), som mÀter atmosfÀrens innehÄll av gaser, dÀribland ozon, övervakas ocksÄ av en Saab Ericsson Space dator. Utöver ESAs instrument finns ytterligare fyra som utvecklats pÄ nationell eller bilateral nivÄ. Dessutom har Saab Ericsson Space levererat omborddatorn, separationssystem och adapter till Ariane 5 raketen samt reflektorantenn och huvuddator till satellitplattformen. Betydande svensk satsning Hela Envisatprojektet kostar ca 20 miljarder kr, vilket omfattar utveckling, konstruktion och uppsÀndning. Satelliten skall vara verksam i fem Är och driftskostnaden uppgÄr till knappt 3 miljarder kr, vilket inkluderar nedtagning och bearbetning av data, kontrollstationer etc. Sveriges bidrag till Envisatprojektet uppgÄr till ca 800 miljoner kr eller ca 4% av totala kostnaden.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-22 14:26 V12.2.6-2