Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© nomadsoul1-dreamstime.com Teknik | 24 januari 2014

Arbetsmiljöverket hälsar på hos mindre industrier

Över 1'000 företag i Södra Sveriges tillverkningsindustri ska få besök av arbetsmiljöverket och fokus ligger på mindre företag inom industrin.

År 2012 skedde 11 arbetsolyckor per 1 000 anställda inom tillverkningsindustrin, att jämföra med snittet för alla branscher som är 6 arbetsolyckor per 1 000 anställda. Antalet anmälda arbetssjukdomar var 4 per 1 000 anställda samma år, medan snittet för samtliga branscher är 2. - Målet med projektet är att minska olycksfallen och ohälsan i branschen . I vår inspektionsinsats kommer vi granska de många risker som finns i den här tunga miljön med stora maskinparker och mycket manuellt arbete, säger Monica Björk, biträdande tillsynsdirektör, Arbetsmiljöverket. I inspektionsinsatsen granskas bland annat maskinsäkerhet, ergonomi, processäkerhet och kemiska och fysikaliska risker. Tidigare inspektioner har visat att vanliga brister är att utrustning inte är besiktigad, att maskiner saknar skydd och att det saknas rutiner för att säkert koppla in och ifrån maskiner. Stor vikt läggs också vid att arbetsgivaren bedriver ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete. Tidigare insatser på det här området visar att behovet av information till dessa arbetsgivare är stort. Cirka 1 000 arbetsplatser ska besökas under januari och februari i Västra Götalands, Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Fokus är arbetsgivare med 3 till 20 anställda.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2