Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© beisea dreamstime.com Komponenter | 29 januari 2014

STMicro - fortfarande på minus, men går framåt

STMicroelectronics går bättre utan Ericsson – blöder fortfarande, men förlusten minskar.

Fjärde kvartalets nettoomsättning uppgick till 2.01 miljarder dollar, bruttomarginalen till 32,9%. För helåret uppgick nettoomsättningen till 8.08 miljarder dollar, bruttomarginalen till 32,3%. Fjärde kvartalet bruttoresultatet uppgick till 662 miljoner dollar och bruttomarginalen till 32,9%. På en skeventiell basis, bruttomarginalen ökade 50 punkter, främst på grund av tillverkningseffektivitet delvis motverkades av negativa valutaeffekter och, som väntat, omättade avgifter. Fjärde kvartalets bruttoresultatet uppgick till 662 miljoner dollar och bruttomarginalen till 32,9%. På en sekventiell basis, bruttomarginalen ökade 50 punkter, främst på grund av tillverkningseffektivitet delvis motverkades av negativa valutaeffekter. Fjärde kvartalets rörelseresultat, före nedskrivningar och omstruktureringskostnader, uppgick till 18 miljoner dollar jämfört med 54 miljoner dollar under föregående kvartal, vilket inkluderade en 80 miljoner dollar vinst från försäljning av verksamheter. Fjärde kvartalet avslutades med en nettoförlust som uppgick till 36 miljoner dollar. Helåret 2013 Under året beslutade sig ST och Ericsson dela upp sitt gemensamma bolag ST-Ericsson, och på så vis lämna den trådlösa wireless IC platform verksamheten. Nettoomsättningen för helåret 2013 minskade med 4,8% till 8.08 miljarder dollar från 8.49 miljarder dollar under 2012, främst till följd av lägre WPS (fd ST-Ericssons produkter) försäljning. Nettoomsättningen för helåret 2013, exklusive WPS, ökade 3,2% till 7.38 miljarder dollar. Bruttomarginalen uppgick till 32,3% av nettoomsättningen för helåret 2013, jämfört med 32,8% av nettoomsättningen under 2012. Under helåret registrerade bolaget en nettoförlust om 500 miljoner dollar, jämfört med en nettoförlust på 1.16 miljarder för helåret 2012.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2