Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© norebbo-dreamstime.com Analys | 03 februari 2014

Vad kan vi förvänta oss av kontraktstillverkarna 2014?

Nedgången för kontraktstillverkarna var under kvartal fyra 2012 värre än vad man först räknat med, och OEM:arna höll på sina order in i 2013. Hur ser då läget ut nu?

Utvecklingen gjorde att 2013 i mångt och mycket blev relativt likartat 2012. 2014 och framåt går industrin in i en osäker period med kort sikt framåt, skriver MP Corporate Finance Group. OEM-företagen ser samtidigt över sina tillverknings-strategier. Det gör att man till viss del lägger ut mer produktion eller helt slutar med egen produktion. I förlängningen är det givetvis bra nyheter för EMS:arna då efterfrågan på deras tjänster ökar. De senaste månadernas utveckling tycks också positiv.
© MP Corporate Finance Group
Osäkerheten gällande den ekonomiska återhämtningen lämnar fortfarande sin skugga över den europeiska industrin. För 2014 bedöms nu de totala intäkterna för EMS:are i Europa minska något. Västeuropa ser en ökning på 0,8 procent medan Östeuropa ser en minskning på 1,4 procent. Trots en minskad produktionsbas kommer större EMS-tillverkare behålla produktion i Västeuropa. Däremot sker majoriteten av aktiviteterna idag i Central- och Östeuropa. De globala storspelarna har ofta förvärvat fabrikerna här från OEM:are och kan således ofta erbjuda samma kapaciteter som lokala spelare – men med globala resurser i ryggen. Konsolideringen lär därför fortsätta. Vissa slutmarknader, i synnerhet hälsa/life science samt kommersiell aerospace visar stark tillväxt. Outsourcing av produktutveckling, tillverkning och eftermarknads-tjänster förväntas även fortgå i dessa sektorer. Den positiva trenden inom industrin syns om man ser på EBITDA-trenden med marginaler över 4 procent. Efter dippen under första halvan av 2013 har nivåerna här ökat och nådde 5,12 procent under Q4.
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1