Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© baloncici-dreamstime.com Elektronikproduktion | 05 februari 2014

Combitech satsar i Sundsvall

Teknikkonsultföretaget Combitech etablerar ett kontor i Sundsvall med sikte på att bli en av ortens större konsultleverantörer.

Sundsvall blir nu startskottet för en långsiktig Norrlandssatsning, det nya kontoret är centralt placerat på orten i anslutning till företagets befintliga kunder. -Sundsvallsregionen är en intressant marknad för oss tack vare sitt differentierade näringsliv med både myndigheter och industri. Genom att etablera närvaro på orten kommer vi närmare våra kunder och adderar nya kompetensområden på den lokala konsultmarknaden, säger Combitechs vd Marie Bredberg. Combitech har inlett rekrytering av medarbetare till det nya kontoret. Under året räknar företaget med att rekrytera ett 25-tal teknik- och verksamhetskonsulter. På längre sikt är målet att bli ett av ortens större konsultföretag. -Förutom systemutveckling och systemintegration kommer vi även att erbjuda kompetens inom teknisk dokumentation och informationssäkerhet. Vi har även specialistkompetens inom krishanterings- och miljöområdet som vi bedömer är intressant för näringslivet och myndigheterna i regionen, säger Andreas Andersson som utsetts till platschef på det nya Sundsvallskontoret. Samarbete med universitet och högskolor är en viktig del i Combitechs verksamhet. Företaget har bland annat ett etablerat samarbete med Mittuniversitet inom Informationsteknologi och media samt Risk- och krishantering, som nu kommer att utvecklas ytterligare.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1