Annons
Annons
Annons
Annons
© alexey-utemov-dreamstime.com Teknik | 06 februari 2014

Nya uppsägningar - 4400 Volvojobb försvinner

I samband med koncernens kvartalsrapport informerar man om strukturella neddragningar, något som kommer att påverka 4400 tjänstemän.

Strukturell neddragning av antalet tjänstemän med 4 400 personer planeras, inklusive tidigare meddelad personalminskning om 2 000 konsulter och anställda, varav den övervägande delen kommer genomföras 2014. ”Det år vi har lämnat bakom oss präglades av omfattande produktintroduktioner med tillhörande hårt arbete i alla delar av koncernen och förhöjd kostnadsnivå. Även om vi fortfarande har ett par kvartal kvar innan vi är helt igenom koncernens största produktförnyelse någonsin, så kommer innevarande år att karaktäriseras av effektiviseringar, inklusive neddragningar av aktiviteter och kostnader samt personalminskningar. Detta kommer spela en viktig roll i arbetet med nå koncernens strategiska och finansiella mål,” säger Olof Persson, VD och koncernchef. Hur många som berörs här hemma i Sverige återstår att se.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-1