Annons
Annons
Annons
Annons
© blotty-dreamstime.com Embedded | 11 februari 2014

Prevas tappade fart

Nettoomsättning för helåret 2013 landade på 687,8 miljoner (645,6). Samtidigt sjönk resultatet till att efter skatt landa på -16,5 miljoner kronor.

Prevas ser dock en trend med ökat intresse för företagets tjänster, något som kunde ses under det föregående kvartalet. 2013 definieras annars om en period av osäkerhet och lågkonjunktur, skriver vd Karl-Gustav Ramström. "Vissa positiva signaler avslutade året och förhoppningsvis bottnade lågkonjunkturen ut under hösten. Prevas omsättning ökade 2013 jämfört med föregående år. Vi har idag en god beredskap att fortsätta arbeta ännu mera målinriktat och kostnadseffektivt med att erbjuda innovativa och industriella lösningar till våra företagskunder. Tillsammans hjälps vi åt för att bibehålla och öka deras konkurrenskraft, vilket är ett överlevnadsvillkor för svensk och nordisk industri. Min tro är därför stark att trenden kommer att fortsätta; att våra kompetenser, tjänster och erbjudanden kommer att efterfrågas alltmer framöver." JANUARI - DECEMBER - Nettoomsättning 687,8 Mkr (645,6) - Resultat före av- och nedskrivningar 7,4 Mkr (17,4) - Rörelseresultat EBIT –10,6 Mkr (2,2) - Rörelsemarginal EBIT –1,5 % (0,3) - Resultat efter skatt –16,5 Mkr (0,5)
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1