Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© bellemedia-dreamstime.com Elektronikproduktion | 11 februari 2014

Incap håller kursen

Incaps helårsintäkter för 2013beräknas uppgå till cirka 36,8 miljoner euro – baserat på preliminära beräkningar – vilket är i linje med förväntningarna från oktober 2013.

Koncernens rörelsevinst/förlust beräknas preliminärt till cirka -8,8 miljoner euro, detta på grund av engångskostnader som kommer redovisas i resultaträkningen för 2013. Engångskostnaderna uppgår till cirka 2,7 miljoner euro och innefattar nedskrivningar av lager och kreditförluster samt avsättningar för hyreskostnader och löner för uppsagda kontrakt. Incap uppskattar – i sin delårsrapport för januari-september – att intäkterna för 2013 kommer att uppgå till cirka 36 miljoner euro och rörelseresultatet för helåret kommer att bli negativt. Rörelsevinsten/förlusten för januari-September 2013 uppgick till -2,2 miljoner euro.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1