Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Norrköping Science Park Elektronikproduktion | 12 februari 2014

Norrköpings testmiljö ska leda Europa

Testmiljön för produktion av tryckt elektronik i Norrköping har utsetts till ”pilot line demonstrator” och ska fungera som en modell för Europa.

PEA Manufacturing kommer att bli föremål för studier kring hur man skapar och utvecklar en lyckad testmiljö för prototyp- och produktionsutveckling. Projektet mKET Pilot line kommer att pågå under 2014 med syfte att lärdomar och kunskap från PEA Manufacturing skall komma resten av EU till godo. Det övergripande målet för projektet är att kartlägga hur pilot-produktionsanläggningar kan hjälpa till att överbrygga gapet mellan forskningsresultat och produktion av nya produkter som skapar tillväxt i EU. Ruud Baartmans, projektledare för MKPL project och Mauritx Butter, vetenskaplig koordinator i projektet har höga förväntningar: – PEA Manufacturing är en av fyra utvalda demonstrationsprojekt av Europeiska komissionen. För projektets styrgrupp som var rådgivande och som bedömde ansökningarna var det tydligt att PEA Manufacturing adresserade flera olika nyckelteknologier i en långt framskriden produktionsmiljö. Dessutom betraktade vi PEA Manufacturing som en miljö för samarbete som låg väldigt nära prototyputveckling i "verkliga" industrimiljöer. Acreos ansökan för PEA Manufacturing fick de bästa poängen av tio sökande kandidater. Projektet innebär att Norrköping och Sverige kommer att påverka hur man utformar centrala policies kring testmiljöer för pilotproduktion i EU. Det innebär också fler internationella besök till PEA Manufacturing för att ta del av arbetet där. Workshops för erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer ska sedan hjälpa till att utveckla och definiera framgångsfaktorer och hinder som behöver åtgärdas. De andra utvalda anläggningarna är, BBEU: BioBased Europe Pilot Plant, Ghent i Belgien; Infineon: Power electronics, Villach i Österike; Sofradir: Cooled IR-detectors, Grenoble i Frankrike.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2