Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© batman2000-dreamstime.com Elektronikproduktion | 13 februari 2014

Blandat för Saab på utmananade marknad

Försvarsföretaget Saab kommer med blandade bud om 2013. Året beskrivs som utmanande samtidigt som orderingången slog rekord.

"Orderingången var den bästa någonsin, vi nådde viktiga genombrott och fick positiva besked. Samtidigt är marknaden utmanande och konkurrensen hård. Saab ska därför fortsätta fokusera på att vara ett innovativt och kostnadseffektivt företag, vilket är nyckelfaktorer för fortsatt framgång på en föränderlig marknad", skriver företaget med anledning av rapporten. Orderingången ökade med 141 procent 2013 jämfört med 2012. Framför allt är det Gripen-programmets framgångar som varit den bakomliggande orsaken. Samtidigt gick delar av året i moll med framför allt de amerikanska budgetåtstramningarna som ledde till förseningar hos kundernas investeringar och minskad orderingång inom andra segment, exempelvis Dynamics. Försäljningsintäkterna uppgick till 23'750 miljoner, motsvarande en minskning med 2 procent. En lägre aktivitetsnivå noteras huvudsakligen inom affärsområdet Dynamics. Detta kompenserades av en tillväxt inom affärsområdena Aeronautics och Combitech. Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 1'345 miljoner (2 050) och rörelsemarginalen uppgick till 5,7 procent (8,5).
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2