Annons
Annons
© GPV Elektronikproduktion | 13 februari 2014

GPV: Danmark har inte förlorat sin betydelse

Danska EMS:aren GPV, med ett starkt produktions-footprint i Asien, har haft ett fullspäckat år. Vd Bo Lybæk tog sig tid att utstaka framtiden och berätta om året som gått.

Så, med 2013 bakom oss är det dags att summera hur industrisåret har förflutit. GPV, som fortfarande har ett par månader kvar av sitt brutna räkenskapsår, höll sig sysselsatta:
Fakta: Danska elektroniktillverkaren GPV hade, enligt bokslutet 2012, intäkter på 718 miljoner danska kronor eller 844 miljoner svenska kronor. Företaget hade under det året i genomsnitt 934 anställda. Nästa bokslut sker i mars.
– Det har så här långt varit ett år som gick som planerat. Vi har haft god beläggning i vår verksamhet och inom vår strategiska plan kallad “Cocus” – Core & Customers. Vi lyckades också implementera verksamheten från danska Connectt (som förvärvades i juni 2013) in i vår elektronikverksamhet i Danmark. Detsamma kan sägas om flera större projekt i våra övriga fabriker. Vi är också mycket nöjda med den nya mekanik-fabriken i Bangkok och produktionsöverföringen till den. Allt följde både tids- och budgetplanen och vi missade inte en enda leverans, säger vd Bo Lybæk till Evertiq. Så, med den uppdateringen om året vi lämnat, låt oss spana framåt. Vad kan vi förvänta oss av GPV under 2014?
– Vår huvudsakliga uppgift blir byggandet och det fortsatta överförandet av produktion till den nya elektronikfabriken i Bangkok. Genom det här steget kommer vi att fördubbla vår EMS-kapacitet. Som en del av investeringen i den nya elektronikfabriken har vi också planerat att göra flera investeringar i ny utrustning, huvudsakligen tänkta att bygga ut vår kapacitet men också vår kapabilitet inom EMS. Det är också viktigt att poängtera, säger Bo Lybæk, att investeringar i Danmark – GPV:s hemmaplan – fortfarande är viktiga tillsammans med de som görs för den asiatiska verksamheten. GPV håller alltid ögonen öppna inför nya möjligheter till goda investeringar. Inom mekanik investerar GPV för att öka kapaciteten inom Advanced Mechanics, både i Danmark och i Asien. Bland de exempel som nämns finns ett nytt center för femaxlig fräsning, en ny lina för ytbehandling och ett fullt automatiserat center för stansning. I Danmark har företaget också precis fått CL1-certifikat för svetsning av järnvägsutrustning enligt ISO 15085-2.
Elektronik och Mekanik – goda grannar Investeringen i den nya fabriken i Bangkok är som nämnt det stora projektet. Men vad betyder investeringarna rent praktiskt? – Den utökade kapaciteten inom avancerad mekanik tillåter oss att hantera mer komplexa projekt och krav. Det är också så att med konsolideringen av vår mekanik-produktion i Danmark och tillsammans med vår nya mekanik-fabrik i Bangkok har vi en en kostnadseffektiv produktion – speciellt då gällande komplexa produkter inom montering och mekatronik. Hur viktigt är det för för GPV att kunna erbjuda både elektronik och mekanik? – Vi ser vår interna kompetens inom mekanik som en unik “selling point”, eftersom att bara arbeta med elektroniktillverkning inte är vad våra kunder önskar. Att kunna hantera komplicerad logistik, att hjälpa till inom produktutvecklingsfasen och att ha in-house-kompetens inom mekanik är en viktig del av vårt erbjudande till marknaden. Givetvis kan man använda en extern leverantör av mekaniska komponenter men vi ser vår position som mycket starkare då vi faktiskt har mer detaljerad kunskap om de olika processer som krävs.
Ni är globalt positionerade med stark närvaro i Thailand. Hur viktig är den nordiska och europeiska marknaden för er och hur mycket försäljning sker direkt till kunder i exempelvis Asien? – Europa är vår hemmamarknad och det är härifrån vi kommer, men i linje med att kunder flyttar produktion till Asien stödjer vi den processen och levererar till kunder globalt. GPV har också under de senaste åren fokuserat på Nordamerika där vi nu ser ökad efterfrågan. Bo Lybæk avslutar: – Förra året levererade GPV till fler än 30 olika länder och vi förväntar oss att den siffran kommer att öka i framtiden. Europa är fortfarande vår huvudmarknad men tillväxt kommer att ske i Nordamerika, Mexiko och Asien. © Alla bilder: GPV
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1