Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 mars 2002

Nyemission i PartnerTech

Styrelsen hos PartnerTech vill ha stämmans godkännande att fram till nästa bolagsstämma kunna fatta beslut om nyemission av 750 000 aktier.

Detta motsvarar en utspädning om cirka 6,2 procent av kapital och röster. Styrelsen föreslår också att PartnerTech skall införa ett personaloptionsprogram om högst 260 000 personaloptioner riktat till vissa kategorier av nuvarande och framtida anställda i bolaget och dess dotterbolag. Optionsprogrammet skall ge de anställda rätt att förvärva aktier i bolaget från Skanditek. Personaloptionerna skall inte vara överlåtbara och i princip förfalla om anställningen i PartnerTech-koncernen upphör. Köpoptionerna skall kunna utnyttjas under tiden fr.o.m. den 1 juli 2004 t.o.m. den 1 juli 2005. Detta meddelas i kallelsen till bolagstämman.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1