Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© arkadiusz-weglewski-dreamstime.com Analys | 18 februari 2014

En biljon chip 2016

Antalet levererade chip har ökat från 1978 års 32,6 miljarder till att troligen nå 1'005 miljarder chip 2016.

Data kommer från IC Insights nya McClean-rapport anno 2014. Tillväxttempot sedan 1978 har legat på i snitt 9,4 procent årligen fram till 2016. Antalet levererade halvledare överstiger för första gången den hisnande summan en biljon det året, enligt prognosen.
Det här illustrerar om inte annat hur beroende vår värld har blivit av chip i olika former och att marknaden har kunnat förbli relevant genom ny teknologi. Mellan 2008 och fram till 2013 låg den årliga tillväxten på mer blygsamma 5 procent per år på grund av den ekonomiska instabiliteten. Mellan 2013 och 2018 tror man dock på 8 procent tillväxt per år i snitt. Starkaste ökningen skedde 1984 då marknaden gick upp med 34 procent. Starkast nedgång skedde 2001 i samband med den så kallade dot-com-bubblan. År 1987 nådde branschen för första gången 100 miljarder levererade chip. 2006 uppnåddes 500 miljarder och året därefter 600 miljarder. Därefter blev vägen knöligare då industrin gick in i ännu en lågkonjunktur. Det gjorde att leveranserna minskade både 2008 och 2009, enda gången som en nedgång hållit i sig över två år. 2010 snärtade marknaden tillbaka med en tillväxt på 25 procent.
2014 förutspås en tillväxt på 8 procent, 2015 på 11 procent och 2016 på 12 procent. Intressant är också att notera uppdelningen mellan IC (integrerade kretsar) och O-S-D (opto-sensor-diskreta). Uppdelningen har varit relativt konstant. 1978 stod O-S-D för 79 procent av enheterna och IC för 21 procent. 2016 spås siffran vara 74 procent O-S-D och 26 procent IC. © Diagram: IC Insights
Annons
Annons
2020-11-27 15:37 V18.13.10-2