Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© dmitry-bomshtein-dreamstime.com Komponenter | 19 februari 2014

Smarteq såg förbättring mot slutet av året

Antenntillverkaren Smareq ökade både omsättningen och resultatet för 2013.

För det fjärde kvartalet slutade nettoomsättningen på 16,6 (11,4) miljoner kronor, en ökning med 46 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till 0,2 (-4,3) miljoner, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0 (-37) procent. För helåret 2013 uppgick nettoomsättningen till 54,5 (50,1) miljoner, en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till -4,4 (-6,1) miljoner, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -8 (-12) %. "Vi står inför en fortsatt tillväxt vilket aktualiserat frågan om framtida finansiering. I december tecknades ett avtal med Vol­vo, där vi till en attraktiv finansieringskostnad kan ingå i det fi­nansieringsprogram (Supply Chain Finance) för små och med­elstora leverantörer till Volvo Lastvagnar. Genom programmet kan vi frigöra mer likviditet för den tillväxt som till stora delar kommer från Volvo affären. Vi avslutade året positivt och har även påbörjat året med en god orderingång och vi ser fram emot ett lönsamt 2014", skriver vd Johan Hård.
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-2