Annons
Annons
Annons
Annons
© bahar-bostanci-dreamstime.com Elektronikproduktion | 20 februari 2014

AQ-gruppen gjorde bra år

Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 697 miljoner (568) vilket innebär en ökning med 129 miljoner jämfört med föregående års motsvarande kvartal.

För kvartalet landade rörelseresultat på 37 miljoner kronor (22). För helåret 2013 stannade nettoomsättning på 2'527 miljoner kronor (2'162) och rörelseresultat på 160 miljoner (117). Resultat efter finansiella poster blev 156 miljoner (119). Under året förvärvade AQ Enclosure Systems AB inkråmet i Arkivator Machine Systems AB som begärts i konkurs. Verksamheten har införlivats i AQ Enclosure Systems AB med fortsatt lokalisering i Falköping. "Projektet för att minska bundet kapital i varulager, som startade i början av 2013, har inte nått ett tillfredsställande resultat, vi har under året reducerat varuförlaget med 56 MSEK, exkluderat förvärvade enheter. Projektet fortsätter och koncernen har tillsatt resurser för att arbeta med att minska varulagret. Våra verksamheter i Mexiko och Indien har fortfarande låga volymer men vi tror på verksamheterna på lång sikt och jobbar aktivt för att öka affärsvolymen", skriver bolaget.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-2