Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© luchschen-dreamstime.com Teknik | 20 februari 2014

Arbetsmiljöverket ska undersöka monotona rörelser

Tillverkningsindustrin är ett av de områden där de anställda riskerar skador på grund av monotona handrörelser. Nu ska Arbetsmiljöverket undersöka saken.

Belastningsskador är den enskilt största orsaken till anmälda arbetsskador. Andelen av arbetstagare som har ont i någon del av kroppen varje vecka har ökat de senaste 20 åren. Både kvinnor och män är utsatta. 28 procent av alla kvinnor anmälde 2012 belastning som orsak till arbetssjukdom eller arbetsolycka. Motsvarande siffra för männen var 24 procent. Arbetsmiljöverkets kommer därför att genomföra inspektioner på 1 000 arbetsplatser över hela landet. – Arbetsmiljöverkets inspektion är ett viktigt led i att arbetsgivare uppmärksammar skadeorsakerna för kvinnor och åtgärdar dem, säger Mats Ryderheim, ansvarig för projektet Kvinnors arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket. Fram till i höst ska Arbetsmiljöverket syna arbetsplatser bland annat inom tillverkningsindustri. – Vi hjälper arbetsgivarna att bli bättre i sin riskbedömning. De behöver veta hur länge, hur ofta och hur mycket personalen utsätts för skadliga uppgifter eller arbetsställningar. Vi kommer även att ställa krav på förbättringar. Det finns mycket att göra för att skydda personalen, bland annat kan personal varva mellan olika uppgifter för att variera belastningen. Arbetsgivaren behöver även bli bättre på att se till att personalen använder hjälpmedel för lyft och förflyttning och se till att de har kunskap om skonsamma arbetssätt.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1