Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© kaarsten-dreamstime.com Elektronikproduktion | 25 februari 2014

Andreas Bergström: 'Konkurrensen är och har alltid varit hård'

Flextronics SBS Sverigechef Andreas Bergström berättar i en intervju med Evertiq om hur han ser på företagets roll som lokal leverantör på den svenska marknaden.

Elektroniktillverkaren Flextronics är en jätte på global nivå mätt. I Sverige har man en SBS (Special Business Solutions)-enhet med lite drygt 400 personer anställda. Men det är inte som jätte utan som lokal spelare med en stor portion ödmjukhet man vill ta sig an marknaden i Sverige. Flextronics SBS är likväl en av de större aktörerna inom kontraktstillverkning i Sverige och de senaste åren har fokuset varit att genomföra strategiska rekryteringar. Det är framför allt på utvecklingssidan som man hämtat in resurser. Idag har man i Sverige runt 100 ingenjörer som arbetar med ”tilläggstjänster”, alltså det som inte är ren produktion. På det viset är man också direkt konkurrent inte bara till andra kontraktstillverkare utan också till konsultbolagen i regionen.
"Vi befinner oss idag i en position där den svenska verksamheten mår mycket bra"
– Det här är ingenting nytt för oss, det är något vi jobbat med i 15 år för våra kunders räkning. Det är en stor del av vår verksamhet och en viktig differentiator. Vi ser också att det attraherar alla storlekar av kunder. Är man en liten kund har man kanske inte de resurserna själv utan behöver egentligen tjänsterna ännu mer. En stor kund har ofta mycket egna resurser men ser det här som ett komplement eller en buffert. Han fortsätter: – Vi har i flera år också arbetat med att tillhandahålla olika supply chain solutions. Alla pratar om att göra det, men vi hävdar att vi de facto faktiskt gör det med våra 100 ingenjörer. Det är ett strategiskt fokusområde som vi har satsat på och vi är mycket nöjda med att ha lyckats. Vi befinner oss idag i en position där den svenska verksamheten mår mycket bra.
"Jag tror att vi måste vänja oss vid att 'okej is the new normal' "
Flextronics SBS har precis som de flesta tillverkarna i Sverige anpassat kostymen de senaste åren till den storlek företaget idag har. Samtidigt är man måna om att fortsätta investera – men mer i kapabilitet och kompetens och mindre i kapacitet där man känner att man har rätt position för att klara både upp- och nedgångar. Den lågkonjunktur som legat över industrin 2012 och 2013 gick också relativt obemärkt förbi. – Jag tycker att det ser okej ut marknadsmässigt. De två senaste åren har inte varit jätteturbulenta för vår del. Och som jag sade, det ser okej ut. Jag tror att vi måste vänja oss vid att "okej is the new normal”. Alla går och väntar på det stora uppsvinget men jag tror inte längre på sådana cykler för industrin. Det handlar om en mer moderat utveckling. Flextronics SBS i Sverige har här, tillika med många andra inom branschen, valt att sprida sina ägg i flera korgar för att stå stadigt i alla väder. Man har därför en bred spridning och finns till och med representerade inom några projekt gällande konsumentprodukter – något som definitivt är en allt ovanligare syn i dagens Sverige.
"Det vi kan se är en ganska avvaktande marknad där vi är många om budet – men det är ingen trend. Konkurrensen är och har alltid varit hård."
Kan du se några trender gällande vilka segment ni vilar mer mot? – Jag tycker egentligen inte att vi kan se några sådana trender. Det vi kan se är en ganska avvaktande marknad där vi är många om budet – men det är ingen trend. Konkurrensen är och har alltid varit hård. Jag är väldigt ödmjuk inför det. Det fina med SBS är att tillsammans med våra design-enheter har vi den globala närvaron samtidigt med den lokala. Det är den andra stora differentiatorn. Företaget mår bra och det betyder ju i slutändan att vårt koncept uppskattas. När Flextronics först etablerade sig i Sverige var ni ju lite av en outsider som kom in på marknaden. Vad har ni för position idag? – Det enda jag kan tala för är hur våra kunder ser på oss. Flextronics är ett fint och välskött företag. Jag har jobbat här i 12 år och vi har säljare som jobbat i lika många år. Det finns en stabilitet i personal som trivs på företaget. Det är det bästa betyget man kan få. Vi gick ju också igenom en del omställningar tidigt, vilket gjort att det inte stormat något runt oss på senare år när det stormat i branschen i övrigt. Vi var först in i en resa av förändring. – Samtidigt vet jag att ingen i branschen flyttat ut eller lagt ned produktion i Sverige för att man har velat det. Här handlar det om att man har följt kundernas önskemål. På Flextronics har vi hela tiden arbetat med att visa hederlighet och ett commitment mot marknaden. Vi har investerat stort i människor och kompetens och att jobba målmedvetet med vår image. Vi är ju en del av det svenska lokala landskapet snarare än att komma in som den stora koncernen och vara styva i korken. Sist men inte minst, vad händer under 2014? – Vi har ett antal intressanta kunder på väg in under året. Det här är affärer som vi har jobbat med och som vi därför har vunnit. Vi räknar också med att vinna nya, liknande projekt. Att etablera kundrelationer tar i regel flera år i den här branschen, det är en process man ska ha respekt för. Man förtjänar ett förtroende, man kan inte snacka sig till det.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1