Annons
Annons
Annons
Annons
© aydindurdu-dreamstime.com Analys | 05 mars 2014

EU-förslag: Ny handelsstrategi mot konfliktmineraler

EUs handelskommissionär Karel De Gucht har lämnat in ett förslag om en integrerad EU-strategi för att stoppa vinster från handel av mineraler att användas för att finansiera väpnade konflikter.

Åtgärdspaket syftar till göra det svårare för väpnade grupper i konfliktdrabbade- och högriskområden att finansiera sin verksamhet genom utvinning av och handel med mineraler. Fokus läggs på att göra det lättare för företag att köpa tenn, tantal, volfram och guld på ett ansvarsfullt sätt, och uppmuntra användandet av lagliga handelskanaler. Enligt Karel De Gucht, kommer initiativet hjälpa handeln att verka för fred inom samhällen som drabbats av väpnade konflikter. Kommissionen föreslår ett inrättande av ett EU-system för självcertifiering för importörer av tenn, tantal, volfram och guld. Men hur skulle det fungera? Ansvaret kommer att läggas på importörerna: EU kräver att EU-importörer av dessa metaller och malmer ska utöva "due diligence" - det vill säga att undvika att skada andra - genom att övervaka och administrera sina inköp och försäljning i linje med OECD:s normer. Syftet är att säkerställa att de inte bidrar till att finansiera väpnade konflikter. Genom förordningen införs en skyldighet att vidarebefordra due diligence information till köpare i efterföljande led . För att göra leveranskedjan öppnare och för att göra det lättare att anskaffa metaller och malm på ett ansvarsfullt sätt, kommer EU i samarbete med OECD publicera en årlig lista över EU- och globalt 'responsible smelters and refiners'. Dessutom kommer listan identifiera de smältverk och raffinaderier som importerar - åtminstone delvis - från konfliktdrabbade och högriskområden.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1