Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© lavitreiu-dreamstime.com Teknik | 06 mars 2014

Forskning triggar smarta regioner

Stora delar av landet är bortglömda när det gäller forskning. I Västerbotten och Uppsala lyser företagens forskningsinsatser med sin frånvaro.

I Södermanland/Västmanland, Dalarna, Jönköping, Blekinge och Gävleborg når inte den statligt finansierade forskningen fram. Det visar den nya rapporten ”Forskning som utvecklingskraft i Sveriges regioner”, där Sveriges Ingenjörer kartlagt hur forskningsmedlen fördelar sig över landet. – Regeringen måste driva en nationell närings- och forskningspolitik som stödjer utveckling mot smarta regioner där offentlig och privat forskning stärker varandra, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer. – Regionerna själva måste också verka för att utveckla strategier för smart specialisering. Det gör man genom att identifiera regionens styrkeområden och därmed konkurrensfördelar. För en regions utveckling är det avgörande att nyttja de tillgängliga resurserna på bästa sätt. Rapporten, som visar hur stora forskningsmedel de olika regionerna disponerar, konstaterar bland annat:
  • Förutsättningarna för en god utveckling och tillväxt i många av landets regioner skulle öka genom ett bättre samspel mellan privat och offentlig forskning vad gäller val av forskningsområde och finansiering.
  • I Södermanland/Västmanland, Dalarna, Jönköping, Blekinge och Gävleborg understiger de offentliga satsningarna vida företagens. Här bör man sträva efter att öka de offentliga forskningsmedlen så att högskolorna i högre grad blir relevanta samarbetsparter för företagen.
  • I främst Västerbotten och Uppsala satsas väldigt mycket på universiteten från samhällets sida. Här har näringslivet ett ansvar, och möjlighet, att stödja dessa regioners tillväxt och utveckling genom ökade FoU-insatser. Samtidigt måste universiteten fundera över hur man kan öka avknoppningen av forskningsresultaten och bidra till att regionen blir attraktiv för företagsetableringar.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-23 13:52 V14.6.1-1