Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© amy-walters-dreamstime.com Teknik | 07 mars 2014

Nya miljoner förverkligar el-motorvägar i Sverige

Staten fortsätter satsa på utvecklingen av el i vägbanan som laddar elbilar medan de kör – en del i målet att bli oberoende fossilt bränsle till 2030.

NCC och Elways får 5,2 miljoner av Energimyndigheten för mer forskning. Inom två år beräknas elskenan testas på allmän väg. – Tack vare stödet från Energimyndigheten kan vi nu utveckla en storskalig produktion och hitta en effektiv anläggning av elskenan i vägbanan. Innan 2016 räknar vi med att elskenan kan testas på ett par allmänna vägar i landet, bland annat i Borlänge, säger Gunnar Asplund, uppfinnare, Elways AB. Sedan 2009 utvecklar Elways en elektrifierad bilväg med en spänningsförande balk i vägbanan med stöd av Energimyndigheten. 2011 började samarbetet med NCC som byggde en testväg vid Arlanda. Två års tester visar att skenan förser elbilar effektivt med el, även med vatten, snö, is, grus på vägen. – Vi tror denna innovativa elväg kan öka efterfrågan på elfordon. Genom att förverkliga den kan vi bidra till regeringens mål att bryta beroendet av fossilt bränsle. Det ligger helt i linje med NCC:s mål att bygga ett hållbart samhälle, säger Hans Säll, marknads- och affärsutvecklingschef, NCC Roads. Anslaget på 5,2 MSEK används till att utveckla metoder för storskalig tillverkning av elskenor och att anlägga och förankra dessa i vägbanan på ett effektivt och stabilt sätt. Målet är att lägga en kilometer skena i timmen. För att kunna göra nya tester fördubblas även dagens teststräcka. – Vi har i uppdrag att energieffektivisera Sverige och det här projektet ligger i linje med detta uppdrag. Enligt de kalkyler som gjorts skulle vi kunna reducera användningen av fossila bränslen väsentligt om de stora vägarna elektrifierades, säger Magnus Henke, Energimyndigheten. Det räcker att elektrifiera de stora motorvägarna, det vill säga 2 – 4 procent av vägnätet. Kortare resor mellan dessa vägar klaras med batteridrift. Idén med en elskena i vägbanan är att den driver och laddar elbilar under resan så de i princip kan färdas obegränsade sträckor utan att behöva laddas stillastående. Elöverföringen sker med kontakter, som järnväg och spårväg men nere i bilvägen. Förutom miljön sparar fordonsägaren också pengar då el kostar en tredjedel av fossilt bränslet. En tanke är att betalningen sker ungefär som dagens biltullar; ägaren till det elfordon som använder elskenan får en räkning över förbrukad el.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1