Annons
Annons
Annons
Annons
© firebrandphotography-dreamstime.com Elektronikproduktion | 10 mars 2014

Nya krav gällande energiåtgång i medicinteknisk utrustning

Miljöstyrningsrådet har tagit fram nya krav för medicinteknisk utrustning med fokus på energieffektivitet.

Bakgrunden är att medicinteknisk utrustning idag är den tredje största elanvändaren på ett sjukhus efter ventilation och belysning. Miljökraven täcker ett 20-tal olika produktgrupper, från kuvös till MR-kamera. ”Vi har länge sett behovet av att kunna ställa energikrav vid upphandling av medicinteknisk utrustning. För första gången är nu metoder framtagna för att kunna jämföra de olika utrustningarnas energianvändning”, säger Eva Dalenstam, projektledare på Miljöstyrningsrådet. Miljökraven kommer att bli de första officiella medicintekniska upphandlingskriterierna inom EU, och är framtagna åt kommissionens miljödirektorat. Utöver energieffektivisering och vattenanvändning har även andra miljöaspekter tagits i beaktande. Exempelvis resurseffektivisering, kemikalier och sociala krav. ”Kriterierna har varit efterlängtade, vilket avspeglas i att sju olika landsting redan har börjat använda sig av de nya kriterierna. Det känns roligt att de kriterier vi tar fram verkligen används”, säger Eva Dalenstam.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1