Annons
Annons
Annons
Annons
© gunnar3000-dreamstime.com Analys | 12 mars 2014

Debatt: Vem överlever en lågkonjunktur?

Olle Hulteberg, till vardags verksam hos Inission, skriver i dagens debattartikel att förmågan till förnyelse – innovation – är helt avgörande för ett företags framtid när det blåser snålt.

Jag verkar i en bransch som går under benämningen kontraktstillverkning eller legotillverkning. Vi tillverkar kundens produkter på uppdrag eller på kontrakt. En mycket viktig komponent i vår affärsidé är att vara kundens ”fjädring”. Vi ska vara proffs på att gasa och samtidigt minska när våra kunder önskar. Av den orsaken känner vi kanske extra väl av när efterfrågan minskar eller ökar. Den senaste lågkonjunkturen fick mig att fundera på vilka kunder det är som har gått mest upp och ner - och varför? Speciellt intresserad är jag av de kunder som gått oberörda genom den senaste nedgången. Vad är deras framgångsfaktorer, hur åstadkommer de det? I massmedia framställs det ofta som att konjunkturer är bransch-unika. ”Nu kommer Automotive att dyka”, eller ”nu är det gruvindustrin som tar smällen”. Jag tror att detta är ett för enkelt och smalt sätt att analysera konsekvensen av konjunkturen. Till viss del har säkert journalisterna rätt. Tyvärr blir väl skriverier lite självuppfyllande, journalister skriver att det går dåligt och då tvekar aktörerna knutna till den branschen, blir lite försiktigare och som resultat ser vi en inbromsning. Tittar vi historiskt är det företag som satsat på export som varit mer skyddade. Speciellt i Sverige har detta varit aktuellt då vi har många stora företag med stor export. Varför har då exportinriktade företag klarat sig bättre? Tidigare lågkonjunkturer har varit förhållandevis geografiskt isolerade. En lågkonjunktur i Asien har inte påverkat konjunkturen i Sydamerika. Eller så har USA kört på medan Europa kört i väggen. Internationaliseringen och globaliseringen har nu gjort att vi har en tydligare världskonjunktur. På detta sätt har kunder som verkar på flera marknader trots detta inte klarat sig riktigt lika bra nu som förr. Därmed har vi eliminerat två orsakssamband, bransch och geografi. Vad återstår då? Låt oss titta på Inissions kundportfölj. Vår kundportfölj representerar många branscher; Fordon, Medicin, Försvar, Marin, Styr- och regler, Säkerhet, Mätinstrument och Verkstadsindustri. Flera av våra kunder verkar i hela välden. Den gemensamma nämnaren för de företag som klarar konjunktursvängningar bättre är istället innovationer och produktutveckling. Kontinuerlig produktutveckling gör skillnaden. Vinnarna är de innovativa företagen, som går oberörda genom lågkonjunkturen eller som till och med gasar i lågkonjunktur.
"De som har de modernaste produkterna och adderar mest värde överlever och tar marknadsandelar på bekostnad av de som sitter med gamla konsoliderade lösningar."
Signifikant för vinnarna är deras förmåga att lyssna av marknaden och kunderna och omsätta detta i nya moderna produkter och tjänster. Som legoleverantör är det trivsamt att jobba med dessa kunder då de oftast har ett prioriterat fokus på tillväxt, problemlösning och flexibilitet och en förmåga att skilja på pris och totalkostnad. Time-to-Market och Time-to-Customer är prioriterat och värdefullt. Och egentligen känns det logiskt - vid en lågkonjunktur ser kunderna över leverantörsbasen. De som har de modernaste produkterna och adderar mest värde överlever och tar marknadsandelar på bekostnad av de som sitter med gamla konsoliderade lösningar. Högkonjunkturer driver inte förändring - lågkonjunktur driver förändring på ett helt annat sätt. Man ser över rutiner, processer och värderar om man köper in rätt saker och från rätt leverantör. Ett exempel som illustrerar teorin är en av våra kunder, ett världsberömt verkstadsföretag. Genom att bygga in nya tekniker i en enkel tillämpning (handverktyg) har man skaffat sig en tydlig konkurrensfördel som överbryggar hela den senaste lågkonjunkturen. Kundens handverktyg kan själva känna av position, automatiskt ställa om till exempel moment och lagra mätdata. Därmed vet exempelvis en bilfabrikant att varje bult i deras motorblock är dragen med rätt moment och de vet till och med när den drogs och av vem. Företaget gick förhållandevis oberörda genom den senaste lågkonjunkturen och konkurrenternas volymer sjönk samtidigt dramatiskt. Slutsatsen är att satsa på innovation, det lönar sig så gott som alltid. Dessutom rimmar detta väl med de som tror på svensk produktion. Satsa på innovation inom alla områden; produkt, produktion och affärsmodell. Så jobbar Inission och tillsammans med våra kunder funkar det för oss. Om författaren: Olle Hulteberg är civilingenjör och entreprenör med flera lyckade företagsetableringar i bagaget. Yrkeskarriären har fokuserat på förändringsledning som inkluderat ett brett spektrum av roller och branscher. Olle Hulteberg är också författare till boken "Att leda komplexa förändringsprojekt". År 2007 förvärvade han tillsammans med Fredrik Berghel EDC i Munkfors som sedan byggts på med ytterligare verksamheter. Idag är företaget en del av Inission-koncernen med produktion i bland annat Stockholm, Göteborg, Munkfors och Tallinn. Olle Hulteberg är ägare samt vd för Inission. © Bild: Inission
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1