Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© tom_schmucker-dreamstime.com Teknik | 26 mars 2014

Nu ska det bli dyrt att strunta i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket har nu fattat beslut i fråga om hur ett system med sanktionsavgifter ska se ut. Nu kommer det bli dyrare för slarviga arbetsgivare.

Dagens system bygger på att Arbetsmiljöverket, polis och åklagare tillsammans är inblandade. Många anmälningar leder inte till brott och det är resurskrävande att utreda. Med det nya sanktions-systemet ska det bli mer effektivt. – Det önskvärda är givetvis att arbetsgivarna bedriver ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete ute på sina arbetsplatser i enlighet med vad reglerna kräver, så att människor inte skadas eller blir sjuka på sina jobb. Då behöver vi aldrig ta ut några sanktionsavgifter, säger Bernt Nilsson, tillförordnad generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Sanktionsavgiftens storlek ska variera beroende på vilken risknivå överträdelsen har. En överträdelse med en risk för fara för livet kostar exempelvis mer än en överträdelse i en lägre risknivå. Dessutom är sanktionsavgiften baserad på företagets storlek. Minimiavgift för överträdelser i risknivå fyra är exempelvis 100'000 kronor för de minsta företagen och en miljon kronor för de största. Företagets storlek beräknas utifrån antalet sysselsatta. Det nya systemet innebär att Arbetsmiljöverket kan utfärda sanktionsavgift för en arbetsgivare som bryter mot reglerna, istället för att frågan går till polis, åklagare och domstol. – Sanktionssystemet syftar till att öka motivationen för att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågorna. Om någon skadas eller dör i arbetet är det fortfarande domstolsprocess och straff som gäller, förtydligar Bernt Nilsson. Det nya systemet träder i kraft den 1 juli 2014.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2