Annons
Annons
Annons
Annons
© maksim-pasko-dreamstime.com Teknik | 28 mars 2014

WTO dömer till EU:s fördel gällande jordartsmetaller

Världshandelsorganisationen (WTO) meddelade i dag ett avgörande om Kinas exportrestriktioner för sällsynta jordartsmetaller samt för volfram och molybden.

Dessa ämnen är väsentliga komponenter för en lång rad industrier i EU, inte minst elektronikindustrin. I linje med tidigare avgöranden i fråga om andra råvaror fann WTO att Kinas exporttullar och exportkvoter strider mot landets WTO-åtaganden och att de inte är motiverade av miljöhänsyn eller för att bevara resurser. SÅ här skriver EU: "WTO-panelens avgörande i dag stöder dock de krav som EU och övriga parter i klagomålet (USA och Japan) framfört. Avgörandet är entydigt: exportrestriktioner får inte införas för att bevara uttömliga naturtillgångar om inte den inhemska användningen av råvaran samtidigt begränsas. Varken parterna i klagomålet eller panelen bestrider Kinas rätt att införa bestämmelser för att skydda miljö och naturresurser. Som WTO-panelen entydigt bekräftat ger ett lands suveräna rätt att handha sina egna naturtillgångar dock inte rätten att kontrollera de internationella marknaderna eller den globala råvarufördelningen. En WTO-medlem får besluta i vilken utsträckning och i vilken takt den vill använda sina resurser, men när råvarorna väl har utvunnits omfattas de av WTO:s handelsregler. Det land som utvunnit en råvara får inte begränsa försäljningen av den till inhemska företag och på så sätt ge dem konkurrensfördelar i förhållande till utländska företag. Dagens avgörande säkerställer en icke-diskriminerande tillgång till råvaror. EU menar att detta ligger i alla WTO-medlemmars intresse, eftersom alla länder – oavsett om det rör sig om industriländer eller utvecklingsländer – är beroende av varandra för råvaror och globala produktionskedjor."
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2