Annons
Annons
Annons
Annons
© andreadonetti-dreamstime.com Teknik | 01 april 2014

Europeisk tillverkning och miljöskydd

Om ni undrade om vi hade ett aprilskämt så var det denna artikel.

EU har inlett en ny kampanj som rör elektroniktillverkare. Eller snarare hela leverantörskedjan för elektronikindustrin. För några år sedan kom förslaget att – för att kunna sälja elektronik inom EU – måste 45% av slutprodukten vara tillverkad i regionen. Något som EU menade skulle vara ett verktyg att få tillbaka elektroniktillverkning till kontinenten samt något som skulle innebära stora orderökningar för de europeiska tillverkarna. Initiativet kom aldrig igång och lades sedan ned. Nu verkar det dock som om EU jobbar på ett förslag för en annan typ av reglering. Något som absolut kan betyda stora problem för flera av de mindre företagen. Vi talar om en uppdatering gällande miljöarbetet. I dokumentationen som evertiq mottagit - via källor med insyn i ärendet - kommer företagen i framtiden att krävas för att inte bara följa ISO 14000, men också en ny förordning som kräver ännu strängare åtgärder.
  • Det nya förslaget innehåller en del ändringar och uppdateringar av tidigare förordningar, men också ett par tillägg som syftar till informationsinsamling. EU vill kartlägga och bättre förstå var utsläppen av växthusgaser kommer från. Detta för att förbättra vår förmåga att fatta välgrundade politiska-, affärs- och myndighetsbeslut. Därför föreslår kommissionen att inleda ett så kallat Greenhouse Gas Reporting Program (GGRP), vilket skulle omfatta all tillverkning inom EU.
  • I enlighet med EUs handelskommissionär Karel De Gucht proposition för en ansvarsfull handel strategi för mineraler från konfliktområden - föreslår kommissionen inrättandet av ett EU-system för självcertifiering för importörer av tenn, tantal, volfram och guld som väljer att importera ansvarsfullt till unionen.
  • För att öka allmänhetens ansvarsskyldighet för smältverk och raffinaderier, samt öka öppenheten i leveranskedjan vill EU att offentliggöra en årlig lista över EU och globala "ansvariga smältverk och raffinaderier".
  • Införande av ett Significant New Alternatives Policy (SNAP) Program. Med syfte att utvärdera och reglera substitut för ozonnedbrytande kemikalier.
”Det här skulle rent av vara en mardröm för oss. Tillverkarna kommer att tillbringa 80% av tiden åt att jaga information. Jag kan inte se hur det här på något sätt skulle hjälpa till att få tillbaka tillverkningen till Europa, över huvud taget. Fortsätter det så här så har vi snart bara försvarstillverkningen kvar,” säger Mikael Svennson, vd för EMS:aren TeknoGreen Manufacturing. ”Om de dessutom följer upp böter, då kan vi lika gärna packa ihop direkt. Små företag - som vårt - kan inte betala 50'000 euro för varje misstag. Det här kommer att betyda döden för små och medelstora företag. " Efter några obesvarade samtal lyckades vi ändå få ett uttalande gällande förslaget. "Visst kommer det att finnas en hel del oro bland elektronikföretag. Det är förståeligt. Men jag tror att detta förslag kommer att hjälpa den europeiska elektroniktillverkning att komma på fötterna igen. Vi kommer inte bara ha en den mest moderna tillverkningsmiljön, men också den mest etiska leverantörskedjan. Något som alla bör sträva efter", berättar April Margaretha Fool. "Men jag vill även förtydliga att detta fortfarande bara är ett förslag. Vi är fortfarande på en informationsinsamlande nivå.”
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1