Annons
Annons
Annons
Annons
© norebbo-dreamstime.com Teknik | 04 april 2014

Landstinget i Uppsala väljer EVRY

EVRY har fått uppdraget att leverera ett nytt PDMS (Patient Data Management System) till Landstinget i Uppsala län.

Införandet av det nya systemet, MetaVision, syftar till förbättra effektiviteten med en sammanhållen och automatiserad lösning som gör stora mängder patientdata säkert tillgänglig genom hela behandlingsförloppet. Avtalet har ett initialt ordervärde om cirka 17 MSEK. Det nya avtalet avser införande av MetaVision till alla anestesi-, intensivvårds- och postoperativa avdelningar inom samtliga specialiteter, samt neonatalavdelningen på Akademiska sjukhuset. Systemet införs även vid Enköpings lasaretts anestesi-, intensivvårds- och postoperativa avdelningar. "Det nya IT-stödet ersätter en omfattande pappersdokumentation och ger oss mycket goda möjligheter att presentera och visualisera data med skräddarsydda översikter. Den nya lösningen blir ytterligare ett viktigt bidrag i vårt patientsäkerhetsarbete. Uppföljning av produktion och vårdkvalitet, samt rapportering till olika kvalitetsregister kommer nu också att kunna göras utan dubbeldokumentation. Vi efterfrågade ett funktionellt, komplett och användarvänligt IT-stöd för all vår anestesi- och intensivvård. Med vår kravspecifikation och våra utvärderingskriterier blev det här den bästa lösningen", säger Christer Nerhed, Projektkoordinator, Akademiska sjukhuset. "Avtalet är en mycket viktig framgång för EVRYs satsning inom hälso- och sjukvård. Lösningen för Landstinget i Uppsala län är också ett bra exempel på hur ett modernt IT-stöd kan bidra till att hålla samman och effektivisera hela vårdprocessen kring patienten. Något som i sin tur leder till tidsbesparingar och bättre möjligheter att fokusera på patienten istället för på administration", säger Niclas Ekblad, Sverigechef EVRY.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1